ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผมรักพระเจ้าอยู่หัว

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


เพิ่มเมื่อ by Dokmai panphan ใน ผลงานประกวดสื่อ ปี 3 สังคมศึกษา
381 เข้าชม

คำอธิบาย

เรื่องย่อ จิมมี่เด็กชายอา ยุเจ็ดขวบ อาศัยอยู่กับพ่อ แม่ในครอบครัวด้ วยหลักการเศรษฐก ิจพอเพียง พ่อแม่ปลูกฝังคุ ณธรรมตามหลักเศร ษฐกิจพอเพียงให้ กับลูกเสมอๆ จึงทำให้เด็กชาย จิมมี่รู้จักคิด ปฏิบัติตนตามคำส อนของพ่อแม่เมื่ อเห็นของเล่นและ อยากได้และมีเงิ นทอนเหลือจากซื้ อของ เขาจะซื้อของเล่ นที่อยากได้หรือ ไม่ เขาจะทำอย่างไรจ ึงจะได้ของเล่นท ี่อยากได้ โดยไม่ทำผิดจากค ำสอนของแม่ ติดตามชมได้ใน " เรารักพระเจ้าอย ู่หัว" ตัวละคร จิมมี่ แม่

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

  • นางพิมพ์ เพิ่มเมื่อ หนังสั้นแนวนี้ น่าจะมีออกมาเยอ ะ ให้เด็กๆได้ชม เป็นต้นแบบแห่งค วามดีงามของชีวิ ตค่ะ
  • ติ๊ก ตะเกียงฟิล์ม แบนแล้ว เพิ่มเมื่อ สุดยอดมากค่ะ
RSS