ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

Thinkttt Clip การดราฟเส้นด้วยโปรแกรม Paint to SAI

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


เพิ่มเมื่อ by gumzaa ใน ผลงานประกวดสื่อ ปี 5 การงานอาชีพ
278 เข้าชม

คำอธิบาย

นายดีลาภ ปราบสงบ
กลุ่มสาระการเรียนรู??  ? การรงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่??  ?สาร ระดับประถมศึกษาปีที่ ๕
มาตรฐานการเรียน ง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสา??  ?สนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัดที่ ๕. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้??  ?งานจากจินตนาการหรืองานที่??  ?? ??ในชีวิตประจำวัน
อย่างมีจิตส ำนึก และความรับผิดชอบ

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้
RSS