ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ภาพยนตร์สั้น คนดี รู้จักพอ ไม่คอรัปชั่น เรื่อง ฝาก

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


คำอธิบาย

ภาพยนตร์สั้น คนดี รู้จักพอ ไม่คอรัปชั่น เรื่อง ฝาก สะท้อนปัญหาระบบ อุปถัมภ์ ที่ยังฝังรากลึก ในสังคม โดย ชุมนุมคนสร้างภา พ โรงเรียนคำตากล้ าราชประชาสงเครา ะห์ สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธย มศึกษา เขต 23 ภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4-ม.6 ภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้
RSS