ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

phonics

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


เพิ่มเมื่อ by Daina ใน ผลงานประกวดสื่อ ปี 3 ภาษาต่างประเทศ
486 เข้าชม

คำอธิบาย

โฟนิคส์ (Phonics) คือวิธีการเรียน อ่านเขียนและออก เสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้หลักการถอ ดรหัสเสียง และการผสมเสียงต ัวอักษร a ถึง z ทั้ง 26 ตัว ผู้เรียนจะต้องเ ข้าใจเสียงของตั วอักษรต่างๆ และออกเสียงเหล่ านั้นให้ได้อย่า งถูกต้องจึงจะสา มารถผสมเสียงออก มาเป็นคำได้

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

  • ติ๊ก ตะเกียงฟิล์ม แบนแล้ว เพิ่มเมื่อ เยี่ยมมากค่ะ
  • manoon เพิ่มเมื่อ ขอบคุณผู้ดำเนิน การสร้างครับ
  • Daina แบนแล้ว เพิ่มเมื่อ ดีมากเลยค่ะ ขอบคุณนะค่ะ ที่แบ่งปันสิ่งด ีๆ
  • KRU SUN เพิ่มเมื่อ ใช้ได้ดีมากครับ .... อ่านได้ถูกหลักท ี่แท้จริง...
  • Kru_Nara เพิ่มเมื่อ น่าสนุกแฮะ!!! ^^
  • Pot เพิ่มเมื่อ ดีมากเลยครับมีป ระโยชน์ต่อนักเร ียนเป็นเป็นสือก ารสอนที่ดีสำหรั บคุณครู
  • krumaew เพิ่มเมื่อ สื่อมีประโยชน์ม ากค่ะ ..
  • Daina แบนแล้ว เพิ่มเมื่อ ฝากสื่อการสอนด้ วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
  • ram เพิ่มเมื่อ สื่อการสอนมีประ โยชน์มากเลยค่ะ ช่วยทำให้เรียนอ อกเสียงได้ถูก และเทียบพยัญชนะ ได้ ง่ายต่อการเรียน รู้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
  • ram เพิ่มเมื่อ ต้อนรับเข้าสู่อ าเซียน นำไปใช้สอนได้ ขอบคุณค่ะ
RSS