ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

Thinkttt Clip ขยับกาย บริหารสมอง ฺ Brain Gym โดย ครูโย

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


คำอธิบาย

Thinkttt Clip ขยับกาย บริหารสมอง (Brain Gym) โดย ครูโย

นายธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ
ข้าราชการคร?? ? โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดี?? ?์

สำเร็จการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕
ESL Cert. Front Range College, Denver, Colorado, USA.
พ.ศ. ๒๕๕๔
สำเร็จการศึกษาปริญญาครุศาส?? ?รบัณฑิต
สาขาวิชาประถมศึกษา วิชาเอกภาษาไทย – สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มือถื?? ?. ๐๘๙-๗๖๓-๗๒๙๘
Email. thaninratk@mkj.ac.th

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
กิจกรรมชมรม “ขยับกาย บริหารสมอง (Brain Gym)”

การบริหารสมอง (Brain Activation) หมายถึง การบริหารร่างกายในส่วนที่ส?? ?องควบคุมโดยเฉพาะกล้ามเนื้อ Corpus Callosum ซึ่งเชื่อมสมอง ๒ ซีกเข้าด้วยกันให้ประสานกัน แข็งแรงและทำงานคล่องแคล่ว จะทำให้การถ่ายโยงข้อมูลและ?? ?ารเรียนรู้ของสมอง ๒ ซีกเป็นไปอย่างสมดุลเกิดประ?? ?ิทธิภาพ และยังช่วยให้เกิดการผ่อนคล?? ?ยความตึงเครียด ทำให้สภาพจิตใจเกิดความพร้อ?? ?ที่จะเรียนรู้ เกิดความจำทั้งระยะสั้นและร?? ?ยะยาว มีอารมณ์ขันเพราะคลื่นสมอง (Brain wave) จะลดความเร็วลง คลื่นบีตา (Beta) เป็นแอลฟา (Alpha) ซึ่งเป็นสภาวะที่สมองทำงานอ?? ?่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประโ? ??ชน์ของการบริหารสมอง...
๑. เป็นการช่วยให้สมองแข็งแรงแ?? ?ะทำงานอย่างสมดุลกันทั้ง ๒ ซีก คือ ซีกซ้ายและขวา
๒. ทำให้ประสิทธิภาพในการเรียน?? ?ู้และการทำงานดีขึ้น
๓. ทำให้เกิดการผ่อนคลาย
๔. ทำให้เกิดความรู้สึกสงบ (Clam Up) และมีความมั่นใจในตนเอง
๕. กระตุ้นการเรียนรู้
๖. เป็นกิจกรรมขั้นนำเข้าสู่บท?? ?รียนเพื่อให้เกิดสมาธิในการ? ??รียนรู้

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

  • มนัสวิน เพิ่มเมื่อ *-*
RSS