ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

alphabets

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


464 เข้าชม

คำอธิบาย

วีดีทัศน์สอนเรื ่อง alphabets เป็นวีดีทัศน์ที ่สอนเปรียบเทียบ อักษรภาษาอังกฤษ กับอักษรไทย เพื่อให้นักเรีย นได้ใช้เป็นพื้น ฐานในการสะกดคำใ นภาษาอังกฤษ

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

  • สมใจ จันสุกสี แบนแล้ว เพิ่มเมื่อ ฝากวีดีโอสอนพื้ นฐานภาษาอังกฤษด ้วยนะครับ ใครที่มีลูกเรีย นประถมที่ต้องกา รให้ลูกหรือนักเ รียนเทียบอักษรเ พื่อสะกดภาษาอัง กฤษได้ก็นำไปใชไ ด้นะครับ
RSS