ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

หนังสั้น พ่อสอนให้คิด

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


422 เข้าชม

คำอธิบาย

คนทุกคนมีหน้าที ่ต้องทำ แม้เป็นเด็กก็มี หน้าที่อย่างเด็ ก คือศึกษาเล่าเรี ยน. หมายความว่าจะต้ องเรียนให้รู้วิ ชา ฝึกหัดทำการงานต ่าง ๆ ให้เป็น อบรมขัดเกลาความ ประพฤติและความค ิดจิตใจให้ประณี ต ให้สุจริต แจ่มใส และเฉลียวฉลาดมี เหตุผล เพื่อจักได้เติบ โตขึ้นเป็นคนที่ มีความรู้ความสา มารถและมีประโยช น์ต่อชาติบ้านเม ือง พระบรมราโชวาทพร ะราชทานเพื่อเชิ ญลงพิมพ์ในหนังส ือวันเด็ก ประจำปี ๒๕๓๕

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

RSS