ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


265 เข้าชม

คำอธิบาย

สอนโดย
นายวรรณกร ไกรวรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู?? ?วิทยาศาสตร์
ระดับชั้นที่สอน
? ??ะดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

มาตรฐานการเรียนรู้ ว 3.1
เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติข?? ?งสารกับโครงสร้างและแรงยึดเ? ??นี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู?? ? และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ?? ?งที่เรียนรู้และนำความรู้ไป? ??ช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด
ว 3.1 ม.4 - 6 / 4 วิเคราะห์และอธิบายการเกิดพ?? ?นธะเคมีในโครงผลึกและในโมเล? ??ุลของสาร
ว 3.1 ม.4 - 6 / 5 สืบค้นข้อมูลและอธิบายความส?? ?มพันธ์ระหว่างจุดเดือดจุดหล? ??มเหลวและสถานะของสารกับแรงย ึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคสาร

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้
RSS