ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

การใช้ tracker video analysis ในวิชาฟิสิกส์ #Projectile

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


1,901 เข้าชม

คำอธิบาย

http://www.dekphysics.com :ฟิสิกส์ เครือข่ายฟิสิกส ์ของไทยที่ใหญ่ท ี่สุดhttp://www.facebook.com/dekphy sics : คุยกับคนรักฟิสิ กส์โปรแกรมจำลอง ปรากฏการณ์ทางฟิ สิกส์ ใช้ในการสาธิตใน ห้องเรียนหรือเพ ื่อการศึกษาเกี่ ยวกับฟิสิกส์ เช่น การเคลื่อนที่แบ บโพรเจกไทล์ (Projectile) และยังสามารถนำไ ปวิเคราะห์เรื่อ ง การเคลื่อนที่แบ บต่างๆ,จลศาสตร์,

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

 • Sawarin เพิ่มเมื่อ มาเม้นต์ให้อาจา รย์ค่ะ ขอบคุณสำหรับโปร แกรมดีดีนะคะ^ ^
 • เทวฤทธิ์ เพิ่มเมื่อ Yes i have, I will try to work hard
 • Ajarn Chris เพิ่มเมื่อ Wow! This looks like a great tool for analyzing motion and projectiles in the classroom. Do you have other examples of what this program can do?
 • may เพิ่มเมื่อ เคยเรียนฟิสิกส์ ไม่รู้เรื่องเลย ค่ะ เพราะว่าเราไม่เ ข้าใจหรือยังไงไ ม่รู้ แต่ถ้าหากได้สื่ อที่ดีแบบนี้ สามารถนำมาประยุ กต์ใช้ในการเรีย นการสอนได้ดีทีเ ดียวเลยค่ะ เราเชื่อว่า หากคนที่อาจจะไม ่ชอบฟิสิกส์ หรือคิดว่าเรียน ไปก็ไม่เข้าใจ เราว่าลองมาดุสื ่อนี้แล้วลองเอา ไปปรับใช้ดูนะ เราว่า อาจจะเข้าใจได้ไ ม่มากก็น้อย
 • may เพิ่มเมื่อ เคยเรียนฟิสิกส์ ไม่รู้เรื่องเลย ค่ะ เพราะว่าเราไม่เ ข้าใจหรือยังไงไ ม่รู้
  แต่ถ้าหาก
 • may เพิ่มเมื่อ เคยเรียนฟิสิกส์ ไม่รู้เรื่องเลย ค่ะ เพราะว่าเราไม่เ ข้าใจหรือยังไงไ ม่รู้
  แต่ถ้าหาก
 • krupheemmanat เพิ่มเมื่อ โปรแกรมนี้มีราย ละเอียดของข้อมู ลที่จะศึกษาในกา รเคลื่อนที่แบบโ พรเจคไตล์ที่หลา กหลาย เป็นการเรียนรู้ ในค่าข้อมูล ในแง่มุมต่างๆได ้ดีจากภาพจำลองก ารเคลื่อนที่ด้ว ยเป็นสิ่งที่ดีม ากๆเลยคับ และก็อธิบายการป รับค่าต่างๆได้ช ัดเจนดีคับ เพียงแต่ว่าก็มี หลายอย่างที่ต้อ งปรับหน่อย ก็จะลองไปทำดูบ้ างคับหวังว่าจะเ กิดประโยชน์ทางก ารศึกษา ขอบคุณมากคับ
 • อิทธิพล ชัยเดโช แบนแล้ว เพิ่มเมื่อ เป็นสื่อที่ดีมา กครับ มีการอธิบายที่ล ะเอียด เป็นขั้นตอน ทำให้สามารถทำตา มได้อย่างง่าย และนำไปใช้ประโย ชน์ได้จริงๆ ขอให้ผลิตสื่อแบ บนี้มาอีกมากๆ เพื่อยกระดับมาต รฐานการศึกษาไทย ให้สูงขึ้นครับ
 • kru rose เพิ่มเมื่อ ดีมากเลยค่ะ เป็นคนที่ไม่ค่อ ยจะมีความรู้ทาง ด้านไอทีเท่าไหร ่ค่ะ บางทีครูยูอาจจะ ช่วยได้มากสำหรั บครูหลายๆท่าน
 • Man of steal เพิ่มเมื่อ เป็นประโยชน์มาก ๆครับ ทำต่อไปนะครับ
RSS