ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

Thinkttt Clip ลูกบาศก์สุดปัง (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


305 เข้าชม

คำอธิบาย

สื่อการเรียนการสอน ส่งเข้าประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน ปี 2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา?? ?ั้นพื้นฐาน ในชื่อผลงาน ลูกบาศก์สุดปัง เป็นสื่อการเรียนในรูปแบบ VIDEO CLIP ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา?? ?ั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขา?? ?ณิตสองมิติและสามมิติ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค21102) หัวข้อ รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจา?? ?ลูกบาศก์ ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ รูปเรขาคณิตสามมิติหรือทรงส?? ?มมิติ มีส่วนประกอบของรูปเรขาคณิต?? ?นึ่งมิติและรูปเรขาคณิตสองม? ??ติซึ่งสามารถมองจากด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน โดยแบ่งกิจกรรมการเรียนรู้เ?? ?็น การนำเสนอโจทย์และแนวคิดในก?? ?รปฏิบัติ การสาธิตการแข่งขัน การสรุปและตรวจสอบความถูกต้?? ?ง เป็นผลงานที่จัดทำขึ้นโดยคุ?? ?ครูบรรเจิด สระปัญญา และคณะ(ทีมอัจฉริยภาพคณิตศาส? ??ร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนลำปางกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง) เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเ?? ?ริมผู้เรียนให้เป็นผู้นำในก? ??รจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้
RSS