ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

การยอมรับและการปรับตัวของวัยรุ่น

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


เพิ่มเมื่อ by Sarawut Chaicharorn ใน ผลงานประกวดสื่อ ปี 3 สุขศึกษา
474 เข้าชม

คำอธิบาย

การยอมรับและการ ปรับตัวของวัยรุ ่น เป็นการพัฒนาแนว ทางการปฏิบัติตน ให้เหมาะสมกับวั ยเพื่อการมีพื้น ฐานชีวิตที่มั่น คง และสามารถปรับตั วให้ก้าวสู่การเ ป็นผู้ใหญ่ที่ดี ได้ในวันข้างหน้ า ซึ่งการเป็นผู้ใ หญ่ที่ดีต้องได้ รับการฝึกทักษะก ารคิด การวิเคราะห์ การตัดสินใจ ให้สามารถเลือกป ฏิบัติตนได้อย่า งถูกต้อง เหมาะสม อันจะส่งผลดีต่อ สังคมไทยสืบไป

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้
RSS