ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

Thinkttt Clip ลวดลายผ้าซิ่น เล่าตำนานสืบสานมรดกไทเลย

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


456 เข้าชม

คำอธิบาย

สื่อการเรียนรู้ "ลวดลายผ้าซิ่น เล่าตำนานสืบสานมรดกไทเลย" เป็นโครงงานประวัติศาสตร์กล??  ?่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและว?? ?? ??นธรรม ตามหลักสูตร

สาระที่่ ๔ ประวัติศาสตร ์
มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย

??  ?ัวชี้วัดที่ ๓ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริม??  ?วามสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปั??  ?จุบัน
ตัวชี้วัดที่ ๕ วางแผนกำหนดแนวทางและการมีส??  ?วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญ?? ?? ??ทยและวัฒนธรรมไทย

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้
RSS