ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ครูพอเพียง

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


391 เข้าชม

คำอธิบาย

โครงงานนี้เป็นส ่วนหนึ่งของรายว ิชาโครงงานคอมพิ วเตอร์ นักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนามนพิท ยาคม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ ์ สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธย มศึกษา เขต 24

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้
RSS