ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

Thinkttt Clip ข้อมูลและสารสนเทศ

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


คำอธิบาย

โครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน ปี 2559 ประเภทคลิปวีดีโอ ระดับประถมศึกษา
ชื่อผลงาน : ข้อมูลและสารสนเทศ
กลุ่มสาระ??  ?ารเรียนรู้การงานอาชีพและเ?? ?? ??โนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สาระที่ 3 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่??  ?สาร
มาตรฐาน ง 3.1 : เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเ??  ?คโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้?? ?? ??้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประ??  ?ิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด ป 5/1 : ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจและเป็น??  ?ระโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุป??  ?ะสงค์
เนื้อหา : ความหมายของข้อมูลและสารสนเ??  ?ศ ช่องทางการรับข้อมูล ประเภทของข้อมูล
คุณครูวารุณ??  ? บำรุงสวัสดิ์
โรงเรียนอนุบาล??  ?ครพนม จังหวัดนครพนม

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้
RSS