ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

การพัฒนาการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ PBL

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


คำอธิบาย

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสา?? ?สนเทศเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ผลักดันให้โลกยุคใหม่เกิ?? ?ความเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมาย โอกาสการเข้าถึงข้อมูลและสร?? ?างความรู้จึงขยายขอบเขตขึ้น? ??ม่จำกัด ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษา?? ?พื่อศตวรรษใหม่ซึ่งมุ่งเน้น? ??ารพัฒนา“ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” (21st Century Skills) ครูจึงต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเ?? ?งเป็นโค้ช ผู้เรียนเปลี่ยนบทบาทจากผู้?? ?ี่รอรับความรู้จากครู (Passive learning) เป็นผู้เรียนที่เน้นเรื่องก?? ?รสืบค้นวิจัย (Active learning) ซึ่งมีการจัดการเรียนรู้โดย?? ?ช้ปัญหาเป็นฐาน Problem – based Learning (PBL) โดยมีความเชื่อว่าการค้นพบ (Discovery) เป็นรากฐานที่จะทำให้มนุษยช?? ?ติก้าวไปข้างหน้า เด็กและเยาวชนต้องค้นพบศักย?? ?าพของตนเอง เห็นพลังของเรียนรู้ เกิดแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาต?? ?เองก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้
RSS