ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

Thinkttt Clip ข้อมูลและสารสนเทศ

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


คำอธิบาย

โครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน ปี 2559 ประเภทคลิปวีดีโอ ระดับประถมศึกษา
ชื่อผลงาน : ข้อมูลและสารสนเทศ
กลุ่มสาระ?? ?ารเรียนรู้การงานอาชีพและเท? ??โนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สาระที่ 3 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่?? ?สาร
มาตรฐาน ง 3.1 : เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเ?? ?คโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น? ??้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประ?? ?ิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด ป 5/1 : ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจและเป็น?? ?ระโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุป?? ?ะสงค์
เนื้อหา : ความหมายของข้อมูลและสารสนเ?? ?ศ ช่องทางการรับข้อมูล ประเภทของข้อมูล
คุณครูวารุณ?? ? บำรุงสวัสดิ์
โรงเรียนอนุบาล?? ?ครพนม จังหวัดนครพนม

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

  • จันทร์เพ็ญ สาแก้ว เพิ่มเมื่อ ขอชื่นชมในความสามารถนะคะ ขอเป็นกำลังใจให้กับคนทำงาน รอติดตามผลงานชิ้นต่อไปอยู่?? ?ะคะ
RSS