ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

KruTube CHANNEL # 2557

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


เพิ่มเมื่อ by นายอัศวิน กลับมา ใน ผลงานครูทูป ปี 4 (พ.ศ. 2557)
439 เข้าชม

คำอธิบาย

การอบรมเชิงปฏิบ ัติการการผลิตสื ่อการเรียนรู้ออ นไลน์ผ่านเครือข ่ายอินเทอร์เน็ต ปี 2557 ณ ห้อง Sky Ballroom โรงแรมแม็กซ์ พระรามเก้า กรุงเทพฯ โดยท่าน ผอ.สนิท แย้มเกษร ได้ให้แนวคิดเกี ่ยวกับการพัฒนาก ารจัดการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ครูได้น ำไปใช้ในการจัดก ารเรียนการสอนใน ภาคการศึกษาที่ก ำลังจะมาถึงนี้ ติดตามข่าว กิจกรรมโครงการ ดีๆ จากทางสำนักเทคโ นโลยีเพื่อการเร ียนการสอนได้ที่ http://www.thinkttt.com/ และโครงการครูทู ปได้ทาง http://krutube.thinkttt.com/

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้
RSS