ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานkrutube ปี4 รุ่น1 มณีนุช เข็มลาย สพป.ปราจีนบรี เขต1

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


เพิ่มเมื่อ by Maneenuch Khemlai ใน ผลงานประกวดสื่อ ปี 4 การงานอาชีพ
364 เข้าชม

คำอธิบาย

จากการเข้ารับกา รอบรมเชิงปฏิบัต ิการจัดทำสื่อกา รเรียนรู้ออนไลน ์ผ่านเครือข่ายอ ินเตอร์เน็ต ได้รับความรู้เร ื่องการตัดต่อวิ ดีโอมาใช้ในการท ำสื่อประกอบการเ รียนการสอน ซึ่งดิฉันสอนวิช าการงานอาชีพ ชั้นประถม จึงมีแนวคิดจะทำ วิดีโอเกี่ยวกับ วิชาที่สอน แต่เนื่องจากระย ะเวลาช่วงนี้เป็ นช่วงปิดเทอม ดิฉันจึงเลือกสร ้างผลงานจากที่บ ้านก่อน และยังขาดความสม บูรณ์อีกมาก แต่ดิฉันจะผลิตว ิดีโออื่นๆตามมา อีกอย่างแน่นอน รอบแรกนี้ขอส่ง วุ้นมะม่วง(Mango Jelly) ที่ได้นักแสดงเป ็นลูกๆดิฉันเอง มาช่วยแม่ทำผลงา นช่วงปิดเทอมเพื ่อขอรับเกียรติบ ัตรจากทาง สทร. ก่อนค่ะ

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้
RSS