ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานสร้างสรรค์ สำนึกถึงรากเง้าของตนเอง "สนธิสัญญาเบาริ่ง"

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


เพิ่มเมื่อ by saipin wongsarat ใน ผลงานผู้เข้าอบรมครูทูป ปี 4 รุ่น 2
285 เข้าชม

คำอธิบาย

ครูสายพิน วงษารัตน์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรร ม '<'.removeEvilAttributes('br /').'>'โรงเรียนจุฬาภ

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

  • saipin wongsarat แบนแล้ว เพิ่มเมื่อ เกียรติบัตรทางโ ครงการคงจะจัดส่ งให้คะ พอดีภาคเรียนนี้ นักเรียนเรียนปร ะวัติศาสตร์ไทย 3 สมัยรัตนโกสินทร ์ เป็นผลงานให้นัก เรียนคิด วิเคราะห์เนื้อห าด้วยตนเองคะ ขอบคุณมากๆคะ(เพ
  • นิธนันท์ เครือคำ แบนแล้ว เพิ่มเมื่อ ผลงานเยี่ยมมาก ขออนุญาตเปิดให้ นักเรียนดูนะค่ะ คุณครูได้เกียรต ิบัตรหรอยังค่ะ ถ้าได้ดูตรงไหน
RSS