ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

WichaiLikitponrak 4

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


เพิ่มเมื่อ by Wichai Likitponrak ใน ผลงานประกวดสื่อ ปี 4 วิทยาศาสตร์
239 เข้าชม

คำอธิบาย

การจัดการเรียนร ู้ที่เน้นผู้เรี ยนเป็นสำคัญโดยอ าศัยวิธีการ Project base learning และเครื่องมือเส ริมสรา้งทักษะแห ่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นผลจากกา รเข้ารับการอบรม จาก สสค. สสวท. สพม.1 KruTube และ มูลนิธิศักดิ์พร ทรัพย์ จัดทำโดยนายวิชั ย ลิขิตพรรักษ์ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร ์ โรงเรียนศีลาจาร พิพัฒน์

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้
RSS