ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

เด็กสร้างหนัง

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


คำอธิบาย

โครงการพัฒนาศัก ยภาพนักเรียนด้า น ICT การผลิตหนังสั้น เพื่อการเรียนกา รสอน ตามนโยบายของสำน ักเทคโนโลยีเพื่ อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรม การการศึกษาขั้น พืเนฐาน กระทรวงศึกษาธิก าร กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน โรงเรียนกุดกว้า งสวาสดิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้
RSS