ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

Thinkttt Clipการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีเรื่อง สังข์ทอง ตอนกำเนิดพระสังข์ สำหรับนักเรียนชั้นป.๕

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


เพิ่มเมื่อ by warakorn ใน ผลงานประกวดสื่อ ปี 5 ภาษาไทย
357 เข้าชม

คำอธิบาย

การจัดการเรียนการสอนวรรณคด?? ?เรื่อง สังข์ทอง ตอนกำเนิดพระสังข์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึก?? ?าปีที่ ๕ โดยการแสดงพื้นบ้านหนังตะลุ?? ?
โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรร? ?? อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐานท?? ?่ ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไ?? ?ยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประ? ??ุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วั ด ๕.๑/๑ สรุปเนื้อเรื่องจากวรรณคดีห?? ?ือวรรณกรรมที่อ่าน
เด็กชายธร? ??วิทญ์ กระจ่างแผ้ว ผู้แสดง
นายฉัตรปกรณ์ กำเหนิดผล ครูผู้สร้างนวัตกรรม
นายสมนึ?? ? สกุลเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อท?? ?ายเจริญธรรม

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้
RSS