ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

วัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลง

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


เพิ่มเมื่อ by Tassanee Chaicharoen ใน ผลงานประกวดสื่อ ปี 3 สุขศึกษา
589 เข้าชม

คำอธิบาย

เมื่อก้าวเข้าสู ่วัยรุ่น ย่อมมีการเปลี่ย นแปลงทั้งทางด้า นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และพัฒนาการทางเ พศ หากวัยรุ่นไม่สา มารถที่จะปรับตั วหรือยอมรับการเ ปลี่ยนแปลงดังกล ่าวอาจก่อให้เกิ ดปัญหากับตนเอง ซึ่งปัญหาทุกปัญ หาของชีวิตย่อมม ีทางแก้ไขเสมอ และวิธีการแก้ไข ที่เหมาะสมนั้น เราสามารถเลือกป ฏิบัติได้ โดยการนำวิธีการ คิดแบบอริยสัจ 4 หรือการคิดแก้ปั ญหาโดยใช้หลักธร รม อริยสัจ 4 เข้ามาแก้ปัญหาใ ห้ชีวิตดีขึ้น

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้
RSS