ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ต้นกล้าในใจ

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


เพิ่มเมื่อ by พนมไพร ใน ผลงานผู้เข้าอบรมครูทูป ปี 4 รุ่น 3
350 เข้าชม

คำอธิบาย

ผลงานจัดทำโดยคณ ะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านนาส วรรค์ อำเภอเมืองบึงกา ฬ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อปลูกจิตสำน ึก ให้ความรู้ และเสนอแนะแนวทา ง ในการรักษาสภาพแ วดล้อม โดยมีประเด็นสำค ัญคือ การรักษาสภาพแวด ล้อมไม่ใช่แค่กา รบอกวิธีการเท่า นั้น แต่ต้องเห็นด้วย ว่าสภาพแวดล้อมแ บบใดที่ต้องหวงแ หนรักษาไว้ หากได้เห็นตัวอย ่างสภาพแวดล้อม และ วิถีชีวิตที่มีก ารอนุรักษ์สิ่งแ วดล้อม ก็จะทำให้บุคคลน ั้นมีจิตสำนึกใน การรักษาสิ่งแวด ล้อมและมีผลในทา งปฏิบัติต่อไป

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้
RSS