ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

Thinkttt Clip ประ/ไม่ประวิสรรชนีย์ บูรณาการกิจกรรมร้องเล่นเต้นเรียน โดย ครูโย

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


คำอธิบาย

ประ/ไม่ประวิสรรชนีย์ บูรณาการกิจกรรมร้องเล่นเต้?? ?เรียน ครูโย

นายธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ
ข้าราชการคร?? ? โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดี?? ?์

สำเร็จการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕
ESL Cert. Front Range College, Denver, Colorado, USA.
พ.ศ. ๒๕๕๔
สำเร็จการศึกษาปริญญาครุศาส?? ?รบัณฑิต
สาขาวิชาประถมศึกษา วิชาเอกภาษาไทย – สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มือถื?? ?. ๐๘๙-๗๖๓-๗๒๙๘
Email. thaninratk@mkj.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้ว? ??ด
สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษา
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหล?? ?กภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพล?? ?งของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบั?? ?ิของชาติ
ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ป. ๓/๒ ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในป?? ?ะโยค

การจัดกิจกรรมการเรียนร? ??้
กิจกรรมที่ ๑ เรื่อง “ประ/ไม่ประจำง่ายขึ้นใจ”
กิจ? ??รรมที่ ๒ เรื่อง “อพยพขึ้นเรือ”
กิจกรรมที่ ๓ เรื่อง “ประ/ไม่ประงานนี้รู้แน่”

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้
RSS