ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

Milk...Quality for student

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


เพิ่มเมื่อ by ตันตริน ใน ผลงานประกวดสื่อ ปี 4 วิทยาศาสตร์
501 เข้าชม

คำอธิบาย

โครงการอาหารเสร ิม(นม)โรงเรียนเป

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

  • wimonradt@gmail.com เพิ่มเมื่อ ยอดเยี่ยมมากเลย
  • ตันตริน แบนแล้ว เพิ่มเมื่อ Thank you very much
  • wuttichai เพิ่มเมื่อ เยี่ยมมากครับ สวยงาม
  • ตันตริน แบนแล้ว เพิ่มเมื่อ โครงการอาหารเสร ิม(นม)โรงเรียนเป
  • ตันตริน แบนแล้ว เพิ่มเมื่อ แต่ปัจจุบันมีปั ญหาตามสื่อต่างๆ มากมายเกี่ยวกับ ผลที่เกิดขึ้นจา กการดื่มนม เช่น นมหมดอายุ หรือ การคาดเดากันว่า นมโรงเรียนไม่มี คุณภาพ อาจจะมีแป้งผสมอ ยู่ ดังนั้น คลิปวีดิโอชุด Milk...Quality for student นี้ จึงเป็นสื่อที่ใ ห้นักเรียนตระหน ักถึงการดื่มนมท ี่ถูกวิธีโดยการ สังเกตวันเดืนปี ที่ผลิตและหมดอา ยุ และเป็นการทดสอบ คุณภาพของนมโรงเ รียนเพื่อให้นัก เรียนได้ทราบว่า นมโรงเรียนเป็นน มโคสดแท้ 100 % มีประโยชน์ต่อนั กเรียนทุกคน
  • ตันตริน แบนแล้ว เพิ่มเมื่อ โครงการอาหารเสร ิม(นม)โรงเรียนเป
  • ตันตริน แบนแล้ว เพิ่มเมื่อ http://krutube.thinkttt.com/milkquality-for-s tudent_17a49570d.html
RSS