ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

Thinkttt Clip เครือข่ายคอมพิวเตอร์และรูปแบบการเชื่อมต่อ

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


เพิ่มเมื่อ by Krongthip Klapajon ใน ผลงานประกวดสื่อ ปี 5 การงานอาชีพ
345 เข้าชม

คำอธิบาย

โครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน ปี 2559 ประเภทคลิปวีดีโอ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผ?? ?งาน : เครือข่ายคอมพิวเตอร์และรูป?? ?บบการเชื่อมต่อ
กลุ่มสาระการ?  ??รียนรู้การงานอาชีพและเทคโ? ?? โลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สาระที่ 3 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่??  ?สาร
มาตรฐาน ง 3.1 : เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเ??  ?คโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้?? ?ข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประ??  ?ิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด ม.๒/๑ อธิบายหลักการเบื้องต้นของก??  ?รสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
คุณ?? ?รูกรองทิพย์ กล้าผจญ
โรงเรียนบุญเหลือวิท?? ?านุสรณ์ ๒ จังหวัดนครราชสีมา

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้
RSS