ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน
yongjit
 • 4 วิดีโอ
 • 3 subscribers
 • 2 playlists

Videos from yongjit

 • 05:31 Thinkttt Clip บุญข้าวประดับดินถิ่นอีสาน

  Thinkttt Clip บุญข้าวประดับดินถิ่นอีสาน

  โดย yongjit เพิ่มเมื่อ 346 เข้าชม / ชอบ

  คลิปวิดีโอนี้เป็นสื่อประกอ?? ?การเรียนการสอน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มาตรฐานการเรียนรู้ ส4.3 ม.1/1-3มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และธำรงความเป็นไทย

  โดดเด่น
 • 07:37 รักษ์โลก รักษ์สิิ่งแวดล้อม

  รักษ์โลก รักษ์สิิ่งแวดล้อม

  โดย yongjit เพิ่มเมื่อ 391 เข้าชม / ชอบ

  สื่อการเรียนเพื ่อส่งเสริมการอน ุรักษ์สิ่งแวดล้ อม

  โดดเด่น
 • 07:37 รักษ์โลก รักษ์สิิ่งแวดล้อม

  รักษ์โลก รักษ์สิิ่งแวดล้อม

  โดย yongjit เพิ่มเมื่อ 405 เข้าชม / ชอบ

  สื่อการเรียนเพื ่อส่งเสริมการอน ุรักษ์สิ่งแวดล้ อม

  โดดเด่น
 • 04:27 สื่อการสอน เรื่อง ความปลอดภัยในฃีวิต

  สื่อการสอน เรื่อง ความปลอดภัยในฃีวิต

  โดย yongjit เพิ่มเมื่อ 399 เข้าชม / ชอบ

  เป็นสื่อของกิจก รรมพัฒนาผู้เรีย น ชุมนุม สื่อสร้างสรรค์ ร่วมกันสร้างสัง คม

  โดดเด่น

About

ผู้ใช้รายนี้ยังไม่ได้โพสต์อะไรเลย

การเชื่อมโยงทางสังคม

Playlists

กำลังโหลด... กำลังโหลด...

Subscribers

Subscribed to

RSS