ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน
weerachai
 • 8 วิดีโอ
 • 2 subscribers
 • 2 playlists

Videos from weerachai

 • 04:11 การนำเสนอโครงงานอาชีพ ปี 2557

  การนำเสนอโครงงานอาชีพ ปี 2557

  โดย weerachai เพิ่มเมื่อ 415 เข้าชม / ชอบ

  วีดิทัศน์ประกอบ การสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชี พและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาป ีที่ 5-6 เรื่องการเสียบย อดมะนาวบนต้นตอส ้มโอ เป็นการนำเสนอขั ้นตอนและวิธีการ เสียบยอดด้วยวิธ ีการแบบเสียบลิ่ ม

  โดดเด่น
 • 01:33 นักเรียนชั้น ป 5 ฝึกเป่าเพลงเต้ยโขง(ฝึกเป่าขั้นพื้นฐาน)

  นักเรียนชั้น ป 5 ฝึกเป่าเพลงเต้ยโขง(ฝึกเป่าขั้นพื้นฐาน)

  โดย weerachai เพิ่มเมื่อ 439 เข้าชม / ชอบ

  การฝึกเป่าแคนเพ ลงเต้ยโขงขั้นพื ้นฐานอขงนักเรีย นชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนอ งย่างงัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด สนใจศึกษาเพิ่มเ ติมที่ http://krukaen.blogspot.com/ ครูแคนเมืองร้อย เอ็ด สอนเป่าแคนเบื้อ งต้น

  โดดเด่น
 • 01:08 นักเรียน ป 5 ฝึกเป่าแคน เพลงเต้ยพม่า (ฝึกเป่าขั้นพื้นฐานช้าๆ)

  นักเรียน ป 5 ฝึกเป่าแคน เพลงเต้ยพม่า (ฝึกเป่าขั้นพื้นฐานช้าๆ)

  โดย weerachai เพิ่มเมื่อ 377 เข้าชม / ชอบ

  การฝึกเป่าแคนเพ ลงเต้ยพม่า ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนอ งย่างงัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด สนใจศึกษาเพิ่มเ ติมที่ http://krukaen.blogspot.com/ ครูแคนเมืองร้อย เอ็ด สอนเป่าแคนเบื้อ งต้น

  โดดเด่น
 • 02:08 นักเรียนชั้น ป 5 ฝึกเป่าแคน ลายลำโปงลาง (ฝึกเป่าขั้นพื้นฐาน)

  นักเรียนชั้น ป 5 ฝึกเป่าแคน ลายลำโปงลาง (ฝึกเป่าขั้นพื้นฐาน)

  โดย weerachai เพิ่มเมื่อ 425 เข้าชม / ชอบ

  การฝึกเป่าแคนขั ้นพื้นฐาน ลายลำโปงลาง ของนักเรียนระดั บประถมศึกษา เป็นการฝึกใช้ลม เป่าช้าๆ สนใจศึกษาเพิ่มเ ติมที่ http://krukaen.blogspot.com/ ครูแคนเมืองร้อย เอ็ด สอนเป่าแคนเบื้อ งต้น

  โดดเด่น
 • 02:16 นักเรียนชั้น ป 5 ฝึกเป่าแคนลายลมพัดพร้าว (ฝึกเป่าช้าๆ)

  นักเรียนชั้น ป 5 ฝึกเป่าแคนลายลมพัดพร้าว (ฝึกเป่าช้าๆ)

  โดย weerachai เพิ่มเมื่อ 248 เข้าชม / ชอบ

  การฝึกเป่าแคนลา ยลมพัดพร้าวตามโ น้ตทำนอง ฝึกเป่าขั้นพื้น ฐาน ของนักเรียนที่เ ข้าร่วมกิจกรรมด นตรี เพื่อเป็นการอนุ รักวัฒนธรรมดนตร ีพื้นบ้านอีสาน สนใจศึกษาเพิ่มเ ติมที่ http://krukaen.blogspot.com/ ครูแคนเมืองร้อย เอ็ด สอนเป่าแคนเบื้อ งต้น

 • 02:10 นักเรียนชั้น ป.5 ฝึกเป่าแคนลายภู่ตอมดอก (ฝึกเป่าช้าๆ)

  นักเรียนชั้น ป.5 ฝึกเป่าแคนลายภู่ตอมดอก (ฝึกเป่าช้าๆ)

  โดย weerachai เพิ่มเมื่อ 367 เข้าชม / ชอบ

  การฝึกเป่าลายภู ่ตอมดอก ในขั้นพื้นฐานตา มโน้ตลายแคน โดยฝึกเป่าช้าๆก ่อน สนใจศึกษาเพิ่เต ิมที่ http://krukaen.blogspot.com/ ครูแคนเมืองร้อย เอ็ด สอนเป่าแคนเบื้อ งต้น

  โดดเด่น
 • 08:25 การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการติดตาแบบเพลท

  การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการติดตาแบบเพลท

  โดย weerachai เพิ่มเมื่อ 400 เข้าชม / ชอบ

  วีดิทัศน์ประกอบ การสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชี พและเทคโนโลยี

  โดดเด่น
 • 09:18 การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการตอนกิ่ง

  การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการตอนกิ่ง

  โดย weerachai เพิ่มเมื่อ 401 เข้าชม / ชอบ

  วิธีการตอนกิ่ง สื่อการเรียนการ สอนกลุ่มสาระการ เรียนรู้การงานอ าชีพและเทคโนโลย ี จัดทำโดย นายวีรชัย มาตรหลุบเลา โรงเรียนบ้านหนอ งย่างัว สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

  โดดเด่น

About

ผู้ใช้รายนี้ยังไม่ได้โพสต์อะไรเลย

การเชื่อมโยงทางสังคม

Playlists

กำลังโหลด... กำลังโหลด...

Subscribers

Subscribed to

RSS