ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน
waraporn sawangkarn
 • 1 วิดีโอ
 • 1 subscribers
 • 2 playlists

Videos from waraporn sawangkarn

 • 09:41 ลูกเสือ นศท. อส. ทหารพราน

  ลูกเสือ นศท. อส. ทหารพราน

  โดย waraporn sawangkarn เพิ่มเมื่อ 393 เข้าชม / ชอบ

  หนังสั้น เรื่อง...ลูกเสือ นศท. อส. ทหารพราน เป็นเนื้อหาสาระ ที่มุ่งเน้นให้ผ ู้เรียนเกิดคุณล ักษณะการพึงประส งค์ เรื่อง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เมื่อผู้เรียนศึ กษาเรียนรู้เรื่ องของความรักชาต ิ การร้อยเรียงควา มคิดจากกิจกรรมล ูกเสือสู่กิจกรร มนักศึกษาวิชาทห

  โดดเด่น

About

ผู้ใช้รายนี้ยังไม่ได้โพสต์อะไรเลย

การเชื่อมโยงทางสังคม

Playlists

กำลังโหลด... กำลังโหลด...

Subscribers

Subscribed to

RSS