ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน
vigoman
  • 1 วิดีโอ
  • 1 subscribers
  • 2 playlists

Videos from vigoman

  • 05:50 ขลุ่ยรีคอร์ดเดอร์เบื้องต้น.2

    ขลุ่ยรีคอร์ดเดอร์เบื้องต้น.2

    โดย vigoman เพิ่มเมื่อ 294 เข้าชม / ชอบ

    การปฏิบัติขลุ่ย รีคอร์ดเดอร์เป็ นสื่อการเรียนกา รสอนของโรงเรียน บ้านเขามะกา จ.สระแก้ว เพื่อเข้าร่วมปร ะกวดสื่อการเรีย นการสอนกลุ่มสาร ะการเรียนรู้ศิล ปะ ฝากผลงานด้วยนะค รับ

About

ผู้ใช้รายนี้ยังไม่ได้โพสต์อะไรเลย

การเชื่อมโยงทางสังคม

Playlists

กำลังโหลด... กำลังโหลด...

Subscribers

Subscribed to

RSS