ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน
teera40
 • 4 วิดีโอ
 • 4 subscribers
 • 2 playlists
หลักสูตรการขับแ ละควบคุมเครื่อง จักรกลขนาดหนัก(

Videos from teera40

 • 05:57 Excavator Simulator Part1

  Excavator Simulator Part1

  โดย teera40 เพิ่มเมื่อ 1,466 เข้าชม / ชอบ

  ส่วนประกอบที่สำ คัญของรถขุดประก อบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ1. ส่วนที่ใช้ในการ หมุนและขุดตัก (ROVOLVING SUPERSTRUCTURE) ซึ่งจะประกอบด้ว ยเครื่องยนต์ต้น กำลัง ส่วนของระบบถ่าย ทอดกำลัง ระบบควบคุมการทำ งานของอุปกรณ์แล ะห้องผู้ขับเคลื ่อน ซึ่งสามารถหมุนไ ด้รอบตัว 36

 • 03:40 สอนขับรถ excavator simulator Part1

  สอนขับรถ excavator simulator Part1

  โดย teera40 เพิ่มเมื่อ 315 เข้าชม / ชอบ

  หลักสูตรการขับแ ละควบคุมเครื่อง จักรกลขนาดหนัก(

  โดดเด่น
 • 04:16 สอนขับรถ excavator simulator Part2

  สอนขับรถ excavator simulator Part2

  โดย teera40 เพิ่มเมื่อ 269 เข้าชม / ชอบ

  หลักสูตรการขับแ ละควบคุมเครื่อง จักรกลขนาดหนัก(

 • 02:44 สอนขับรถ excavator simulator Part3

  สอนขับรถ excavator simulator Part3

  โดย teera40 เพิ่มเมื่อ 398 เข้าชม / ชอบ

  หลักสูตรการขับแ ละควบคุมเครื่อง จักรกลขนาดหนัก(

  โดดเด่น

About

หลักสูตรการขับแ ละควบคุมเครื่อง จักรกลขนาดหนัก(

การเชื่อมโยงทางสังคม

Playlists

กำลังโหลด... กำลังโหลด...

Subscribers

Subscribed to

RSS