ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน
somsak
  • 1 วิดีโอ
  • 3 subscribers
  • 2 playlists
โรงเรียนศรีสะเก ษวิทยาลัย
อำเภอเมืองศรีสะ เกษ จังหวัดศรีสะเกษ

Videos from somsak

  • 08:49 การเคลื่อนที่

    การเคลื่อนที่

    โดย somsak เพิ่มเมื่อ 1,723 เข้าชม / ชอบ

    เนื้อหาเกี่ยวกั บการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาป ีที่ 1 สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

About

โรงเรียนศรีสะเก ษวิทยาลัย
อำเภอเมืองศรีสะ เกษ จังหวัดศรีสะเกษ

การเชื่อมโยงทางสังคม

Playlists

กำลังโหลด... กำลังโหลด...

Subscribers

Subscribed to

RSS