ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน
sompong
 • 2 วิดีโอ
 • 1 subscribers
 • 2 playlists
music teacher

Videos from sompong

 • 05:05 การอ่านโน้ตสากลเบื้องต้น ชุดที่1

  การอ่านโน้ตสากลเบื้องต้น ชุดที่1

  โดย sompong เพิ่มเมื่อ 412 เข้าชม / ชอบ

  ใช้เป็นพื้นฐานใ นการอ่านโน้ตสาก ลเบื้องต้น การกระสวนจังหวะ ตัวโน้ต-ตัวหยุด รายวิชาเพิ่มเติ ม ศ20222 (ทฤษฏีดนตรีสากล 2) สำหรับนักเรียนร ะดับชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 1 โดยครูสมปอง สาระ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ศิลปะ โรงเรียนเบ็ญจะม ะมหาราช จ.อุบลราชธานี

  โดดเด่น
 • 05:25 การอ่านโน้ตสากลเบื้องต้น ชุดที่2

  การอ่านโน้ตสากลเบื้องต้น ชุดที่2

  โดย sompong เพิ่มเมื่อ 456 เข้าชม / ชอบ

  ใช้เป็นพื้นฐานใ นการอ่านโน้ตสาก ลเบื้องต้น การกระสวนจังหวะ ตัวโน้ต-ตัวหยุด รายวิชาเพิ่มเติ ม ศ20222 (ทฤษฏีดนตรีสากล 2) สำหรับนักเรียนร ะดับชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 1 โดยครูสมปอง สาระ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ศิลปะ โรงเรียนเบ็ญจะม ะมหาราช สำนักงานเขตพื้น ที่การศึก

  โดดเด่น

About

music teacher

การเชื่อมโยงทางสังคม

Playlists

กำลังโหลด... กำลังโหลด...

Subscribers

Subscribed to

RSS