ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน
sarawut
 • 2 วิดีโอ
 • 3 subscribers
 • 2 playlists

Videos from sarawut

 • 06:31 Thinkttt Clip สื่อ อิทธิพลที่มีผลต่อสุขภาพ

  Thinkttt Clip สื่อ อิทธิพลที่มีผลต่อสุขภาพ

  โดย sarawut เพิ่มเมื่อ 308 เข้าชม / ชอบ

  สื่อ อิทธิพลที่มีผลต่อสุขภาพ ใช้อย่างพอดีจะเกินประโยชน์??  ?ย่างคุ้มค่าต่อตนเอง

  โดดเด่น
 • 08:49 การยอมรับและการปรับตัวของวัยรุ่น

  การยอมรับและการปรับตัวของวัยรุ่น

  โดย sarawut เพิ่มเมื่อ 475 เข้าชม / ชอบ

  การยอมรับและการ ปรับตัวของวัยรุ ่น เป็นการพัฒนาแนว ทางการปฏิบัติตน ให้เหมาะสมกับวั ยเพื่อการมีพื้น ฐานชีวิตที่มั่น คง และสามารถปรับตั วให้ก้าวสู่การเ ป็นผู้ใหญ่ที่ดี ได้ในวันข้างหน้ า ซึ่งการเป็นผู้ใ หญ่ที่ดีต้องได้ รับการฝึกทักษะก ารคิด การวิเคราะห์ การต

  โดดเด่น

About

ผู้ใช้รายนี้ยังไม่ได้โพสต์อะไรเลย

การเชื่อมโยงทางสังคม

Playlists

กำลังโหลด... กำลังโหลด...

Subscribers

Subscribed to

RSS