ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน
poonsab
 • 8 วิดีโอ
 • 4 subscribers
 • 2 playlists

Videos from poonsab

 • 04:56 พืชสร้างอาหารได้อย่างไร

  พืชสร้างอาหารได้อย่างไร

  โดย poonsab เพิ่มเมื่อ 422 เข้าชม / ชอบ

  การสร้างอาหารของพืช

  โดดเด่น
 • 05:38 ฉัน..มีค่าแค่ไหนในสายตาเธอ

  ฉัน..มีค่าแค่ไหนในสายตาเธอ

  โดย poonsab เพิ่มเมื่อ 439 เข้าชม / ชอบ

  หนังสั้น ฉัน..มีค่าแค่ไหน

  โดดเด่น
 • 05:24 ฉันท้อง

  ฉันท้อง

  โดย poonsab เพิ่มเมื่อ 440 เข้าชม / ชอบ

  หนังสั้น ฉันท้อง เพื่อสอนนักเรีย นเรื่องการเลือก รับประทานขนม ที่ปลอดภัย จะได้ไม่ท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องเสีย

  โดดเด่น
 • 05:32 เพราะโลกมันร้อน

  เพราะโลกมันร้อน

  โดย poonsab เพิ่มเมื่อ 379 เข้าชม / ชอบ

  หนังสั้นปลูกจิต สำนึกการพับถุงน มก่อนทิ้งขยะ เพื่อช่วยลดพื้น ที่ในการทิ้งขยะ

  โดดเด่น
 • 02:13 ตอนที่ ๒ ส่วนประกอบของโปรแกรมKompozer

  ตอนที่ ๒ ส่วนประกอบของโปรแกรมKompozer

  โดย poonsab เพิ่มเมื่อ 417 เข้าชม / ชอบ

  ส่วนประกอบของโป รแกรม Kompozer

  โดดเด่น
 • 03:46 ตอนที่ ๓ การจัดการข้อความ

  ตอนที่ ๓ การจัดการข้อความ

  โดย poonsab เพิ่มเมื่อ 314 เข้าชม / ชอบ

  การจัดการข้อควา มด้วยโปรแกรมWebEditor Kompozer

  โดดเด่น
 • 06:54 ตอนที่ ๔ การสร้างปุ่มจากโปรแกรม GIMP

  ตอนที่ ๔ การสร้างปุ่มจากโปรแกรม GIMP

  โดย poonsab เพิ่มเมื่อ 367 เข้าชม / ชอบ

  การสร้างปุ่มจาก โปรแกรม GIMP เพื่อนำมาใช้ในก ารสร้างเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Kompozer

  โดดเด่น
 • 03:25 การติดตั้งโปรแกรม Kompozer

  การติดตั้งโปรแกรม Kompozer

  โดย poonsab เพิ่มเมื่อ 366 เข้าชม / ชอบ

  การติดตั้งโปรแก รม Kompozer Kompozer เป็นโปรแกรม Opensource ใช้สำหรับสร้างเ ว็บไซต์ ซึ่งความสามารถไ ม่แพ้โปรแกรม Dream, FontPage

  โดดเด่น

About

ผู้ใช้รายนี้ยังไม่ได้โพสต์อะไรเลย

การเชื่อมโยงทางสังคม

Playlists

กำลังโหลด... กำลังโหลด...

Subscribers

Subscribed to

RSS