ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน
mamaprang
 • 1 วิดีโอ
 • 3 subscribers
 • 2 playlists

Videos from mamaprang

 • 05:07 ผลงานkrutube ปี4 รุ่น1 มณีนุช เข็มลาย สพป.ปราจีนบรี เขต1

  ผลงานkrutube ปี4 รุ่น1 มณีนุช เข็มลาย สพป.ปราจีนบรี เขต1

  โดย mamaprang เพิ่มเมื่อ 354 เข้าชม / ชอบ

  จากการเข้ารับกา รอบรมเชิงปฏิบัต ิการจัดทำสื่อกา รเรียนรู้ออนไลน ์ผ่านเครือข่ายอ ินเตอร์เน็ต ได้รับความรู้เร ื่องการตัดต่อวิ ดีโอมาใช้ในการท ำสื่อประกอบการเ รียนการสอน ซึ่งดิฉันสอนวิช าการงานอาชีพ ชั้นประถม จึงมีแนวคิดจะทำ วิดีโอเกี่ยวกับ วิชาที่สอน แต่เนื

  โดดเด่น

About

ผู้ใช้รายนี้ยังไม่ได้โพสต์อะไรเลย

การเชื่อมโยงทางสังคม

Playlists

กำลังโหลด... กำลังโหลด...

Subscribers

Subscribed to

RSS