ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน
krutae
 • 17 วิดีโอ
 • 3 subscribers
 • 2 playlists
ครูไทย..หัวใจไอท

Videos from krutae

 • 09:20 โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง วิธีการทำบั้งไฟ

  โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง วิธีการทำบั้งไฟ

  โดย krutae เพิ่มเมื่อ 471 เข้าชม / ชอบ

  วิดีโอเรื่องนี้ ทำขึ้นเพื่อการศ ึกษาวิชาโครงงาน คอมพิวเตอร์''โร

  โดดเด่น
 • 03:43 การอัพโหลดไฟล์ภาพไว้บนบริการของ Google

  การอัพโหลดไฟล์ภาพไว้บนบริการของ Google

  โดย krutae เพิ่มเมื่อ 367 เข้าชม / ชอบ

  การอัพโหลดไฟล์ภ าพไว้บนบริการขอ ง Googleโดย ครูเทวัญ ภูพานทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนนามนพิท ยาคม สพม.24

  โดดเด่น
 • 11:00 ไก่พันธุ์ไข่

  ไก่พันธุ์ไข่

  โดย krutae เพิ่มเมื่อ 320 เข้าชม / ชอบ

  โครงงานนี้เป็นส ่วนหนึ่งของการศ ึกษา วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนามนพิท ยาคม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ ์

  โดดเด่น
 • 08:03 ขนมต้มใบเตย

  ขนมต้มใบเตย

  โดย krutae เพิ่มเมื่อ 305 เข้าชม / ชอบ

  โครงงานนี้เป็นส ่วนหนึ่งของการศ ึกษา วิชา โครงงานคอมพิวเต อร์ ซึ่งพวกเราได้ให ้ความรู้ในการทำ ขนมต้มใบเตย พวกเราหวังว่าจะ มีประโยชน์ต่อผู ้ที่สนใจ

  โดดเด่น
 • 10:26 ครูพอเพียง

  ครูพอเพียง

  โดย krutae เพิ่มเมื่อ 391 เข้าชม / ชอบ

  โครงงานนี้เป็นส ่วนหนึ่งของรายว ิชาโครงงานคอมพิ วเตอร์ นักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนามนพิท ยาคม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ ์ สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธย มศึกษา เขต 24

  โดดเด่น
 • 04:59 ขนมโค(วิ้งว้าว)

  ขนมโค(วิ้งว้าว)

  โดย krutae เพิ่มเมื่อ 324 เข้าชม / ชอบ

  โครงงานนี้เป็นส ่วนหนึ่งของวิชา โครงงานคอมพิวเต อร์ ''ของนักเรียนชั

  โดดเด่น
 • 07:19 การทอเสื่อ

  การทอเสื่อ

  โดย krutae เพิ่มเมื่อ 318 เข้าชม / ชอบ

  โครงงานเรื่องนี ้เป็นส่วนหนึ่งข องรายวิชา โครงงานคอมพิวเต อร์ ''ของนักเรียนชั

  โดดเด่น
 • 07:38 ท่องเที่ยวกาฬสินธุ์

  ท่องเที่ยวกาฬสินธุ์

  โดย krutae เพิ่มเมื่อ 300 เข้าชม / ชอบ

  โครงงานนี้เป็นส ่วนหนึ่งของรายว ิชาคอมพิวเตอร์ ง 30245 ''ของนักเรียนชั

  โดดเด่น
 • 09:46 มะม่วงมูนข้าว ว๊าวเเซ่บ

  มะม่วงมูนข้าว ว๊าวเเซ่บ

  โดย krutae เพิ่มเมื่อ 348 เข้าชม / ชอบ

  โครงงานเป็นส่วน หนึ่งของรายวิชา คอมพิวเตอร์ นี้เหมาะสำหรับท ุกคนที่ต้องการศ ึกษาวิธีการทำขอ งหวานที่ประหยัด ทั้งเวลาและค่าใ ช้จ่าย เหมาะสำหรับยุคเ ศรษฐกิจในปัจจุบ ันที่สุดค่ะ

  โดดเด่น
 • 04:27 การทำกล้วยฉาบ

  การทำกล้วยฉาบ

  โดย krutae เพิ่มเมื่อ 266 เข้าชม / ชอบ

  โครงงานนี้เป็นส ่วนหนึ่งของ วิชาโครงงานคอมพ ิวเตอร์''ของนัก

 • 07:42 โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่องตองสยาม

  โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่องตองสยาม

  โดย krutae เพิ่มเมื่อ 407 เข้าชม / ชอบ

  เป็นสินค้า OTOP ชื่อดัง ของหมู่บ้าน ดงสยาม หมู่ 14 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์

  โดดเด่น
 • 05:12 การเลี้ยงปลาดุก

  การเลี้ยงปลาดุก

  โดย krutae เพิ่มเมื่อ 321 เข้าชม / ชอบ

  โครงงานเรื่องนี ้เป็นส่วนหนึ่งข องรายวิชา โครงงานคอมพิวเต อร์ ง30245โรงเรียนนามน

  โดดเด่น
 • 02:12 การแยกคอลัมน์ ในเอ็กเซล

  การแยกคอลัมน์ ในเอ็กเซล

  โดย krutae เพิ่มเมื่อ 351 เข้าชม / ชอบ

  ผลงาน krutube channel ปี 4 รุ่น 1 โดย ครูเทวัญ ภูพานทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนนามนพิท ยาคม สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธย มศึกษา เขต 24

  โดดเด่น
 • 02:12 การแยกคอลัมน์ ในเอ็กเซล

  การแยกคอลัมน์ ในเอ็กเซล

  โดย krutae เพิ่มเมื่อ 363 เข้าชม / ชอบ

  การแยกคอลัมน์ ในเอ็กเซล ผลงาน krutube channel รุ่นที่ 1 ปี 2557โดย ครูเทวัญ ภูพานทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนนามนพิท ยาคม สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธย มศึกษา เขต 24

  โดดเด่น
 • 04:27 ไม้ม้วน โดย กลุ่มเอ๋อเหรอ krutube1-57

  ไม้ม้วน โดย กลุ่มเอ๋อเหรอ krutube1-57

  โดย krutae เพิ่มเมื่อ 354 เข้าชม / ชอบ

  คลิปสื่อการสอน ในการอบรม krutube รุ่นที่ 1 ปี 2557 โดยกลุ่ม เอ๋อเหรอ

  โดดเด่น
 • 12:19 ประมวลภาพ อบรม ผู้กำกับลูกเสือ ATC14-54 Version2

  ประมวลภาพ อบรม ผู้กำกับลูกเสือ ATC14-54 Version2

  โดย krutae เพิ่มเมื่อ 365 เข้าชม / ชอบ

  ภาพวิดีทัศน์ที่ ใช้เปิดในการนิเ ทศผู้กำกับลูกเส ือสามัญรุ่นใหญ่ ATC14/54ณ โรงเรียนนามนพิท ยาคม

  โดดเด่น
 • 08:07 อบรมผู้กำกับลูกเสือ ATC รุ่นที่ 14 ปี 2554 สพม.24

  อบรมผู้กำกับลูกเสือ ATC รุ่นที่ 14 ปี 2554 สพม.24

  โดย krutae เพิ่มเมื่อ 364 เข้าชม / ชอบ

  โดดเด่น
ดูทั้งหมด »

About

ครูไทย..หัวใจไอท

การเชื่อมโยงทางสังคม

Playlists

กำลังโหลด... กำลังโหลด...

Subscribers

Subscribed to

RSS