ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน
krudokmai
 • 19 วิดีโอ
 • 5 subscribers
 • 2 playlists

Videos from krudokmai

 • 03:33 นกน้อยเจ้าปัญญา5

  นกน้อยเจ้าปัญญา5

  โดย krudokmai เพิ่มเมื่อ 480 เข้าชม / ชอบ

  นิทานเรื่องนกน้ อยเจ้าปัญญา

  โดดเด่น
 • 02:04 นิทาน แม่รักลูกดั่งดวงใจ

  นิทาน แม่รักลูกดั่งดวงใจ

  โดย krudokmai เพิ่มเมื่อ 362 เข้าชม / ชอบ

  แม่รักลูกดั่งดว งใจ

  โดดเด่น
 • 02:25 นางฟัาพิทักษ์โลก

  นางฟัาพิทักษ์โลก

  โดย krudokmai เพิ่มเมื่อ 328 เข้าชม / ชอบ

  นางฟ้าตักเตือน nเด็กดีทั้งหลาย เขาไม่ทำลาย แ

  โดดเด่น
 • 01:39 รำอธิษฐาน

  รำอธิษฐาน

  โดย krudokmai เพิ่มเมื่อ 368 เข้าชม / ชอบ

  รำอธิษฐานของนัก เรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านแพะ ยันต์ดอยแช่ อ.แม่ทา จ.ลำพูนสำนักงาน

  โดดเด่น
 • 03:09 เพลงมาร์ช รร.บ้านแพะยันต์ดอยแช่

  เพลงมาร์ช รร.บ้านแพะยันต์ดอยแช่

  โดย krudokmai เพิ่มเมื่อ 440 เข้าชม / ชอบ

  โรงเรียนบ้านแพะ ยันต์ดอยแช่อำเภ อแม่ทา จ.ลำพูนwww.pydc.ob.tc/http://www. gotoknow.org/profiles/users/krudokmai

  โดดเด่น
 • 07:33 สมุนไพรมะรุมแค็ปซูล

  สมุนไพรมะรุมแค็ปซูล

  โดย krudokmai เพิ่มเมื่อ 392 เข้าชม / ชอบ

  สมุนไพรมะรุมแค็ ปซูลโรงเรียนบ้า นป่าเลาสพป.ลำพู

  โดดเด่น
 • 06:57 ผมรักพระเจ้าอยู่หัว

  ผมรักพระเจ้าอยู่หัว

  โดย krudokmai เพิ่มเมื่อ 381 เข้าชม / ชอบ

  เรื่องย่อ จิมมี่เด็กชายอา ยุเจ็ดขวบ อาศัยอยู่กับพ่อ แม่ในครอบครัวด้ วยหลักการเศรษฐก ิจพอเพียง พ่อแม่ปลูกฝังคุ ณธรรมตามหลักเศร ษฐกิจพอเพียงให้ กับลูกเสมอๆ จึงทำให้เด็กชาย จิมมี่รู้จักคิด ปฏิบัติตนตามคำส อนของพ่อแม่เมื่ อเห็นของเล่นและ อยากได้และมีเงิ นทอนเ

  โดดเด่น
 • 04:55 ฝึกซ้อมฟ้อนหริภุญชัย

  ฝึกซ้อมฟ้อนหริภุญชัย

  โดย krudokmai เพิ่มเมื่อ 393 เข้าชม / ชอบ

  โดดเด่น
 • 09:17 เรียงความเรื่องสุดท้ายของฟ้า

  เรียงความเรื่องสุดท้ายของฟ้า

  โดย krudokmai เพิ่มเมื่อ 294 เข้าชม / ชอบ

  สกู๊ปเรื่องราวข องนักเรียนชั้นป ระถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านแพ

 • 04:00 สัญญาแพะยันต์ดอยแช่.wmv

  สัญญาแพะยันต์ดอยแช่.wmv

  โดย krudokmai เพิ่มเมื่อ 449 เข้าชม / ชอบ

  สัญญาแพะยันต์ดอ ยแช่ดอยแช่แพะยั นต์ โรงเรียนเก่าแก่ มานานสืบจนลูกหล าน ผู้คนเล่าขานควา มดีแสงส่องปัญญา ก้าวหน้ามากมีให ้โลกรับรู้ เชิดชูศักดิ์ศรี โรงเรียนเฮานี้ ทั้งดีทั้งเก่งเ หมือนดั่งบทเพลง ของชาวดอยแช่แพะ ยันต์ โรงเรียนดีดี นักเรียนมีความส ดใสขยัน ตั้

  โดดเด่น
 • 05:55 หนังสั้นชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

  หนังสั้นชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

  โดย krudokmai เพิ่มเมื่อ 421 เข้าชม / ชอบ

  หนังสั้นชีวิตที ่เปลี่ยนแปลงเป็ นเรื่องราวของเด ็กชายโยโย่ที่ได ้เรียนรู้ชีวิตท ี่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อย้ายเข้ามา เรียนโรงเรียนให ม่ โรงเรียนบ้านแพะ ยันต์ดอยแช่ เขาได้พบเพื่อนท ี่ดีมีคุณธรรม ได้เรียนรู้ว่าช ีวิตต้องพัฒนาก้ าวหน้าไปพร้อมกั นทั้งด้านการเรี ยน

  โดดเด่น
 • 07:02 ฝึกซ้อมฟ้อนยอง

  ฝึกซ้อมฟ้อนยอง

  โดย krudokmai เพิ่มเมื่อ 354 เข้าชม / ชอบ

  ฟ้อนยองศิลปการฟ ้อนรำของคนยอง

  โดดเด่น
 • 04:18 ฝึกฟ้อนอวยพร

  ฝึกฟ้อนอวยพร

  โดย krudokmai เพิ่มเมื่อ 363 เข้าชม / ชอบ

  การฝึกฟ้อนอวยพร ของนักเรียนโรงเ รียนบ้านแพะยันต ์ดอยแช่ก่อนงาน 5 พ.ย.54

  โดดเด่น
 • 04:25 เพลงบวร โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่

  เพลงบวร โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่

  โดย krudokmai เพิ่มเมื่อ 402 เข้าชม / ชอบ

  โรงเรียนบ้านแพะ ยันต์ดอยแช่ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนสพป .ลำพูน เขต 1

  โดดเด่น
 • 03:18 รักนะ ป.4

  รักนะ ป.4

  โดย krudokmai เพิ่มเมื่อ 406 เข้าชม / ชอบ

  การออกแบบท่าเต้ นประกอบเพลงรักน ะ และฝึกซ้อม ร่วมกัน

  โดดเด่น
 • 04:04 เพลงกำนันสุเทพ ปัญญากาศ.m2t

  เพลงกำนันสุเทพ ปัญญากาศ.m2t

  โดย krudokmai เพิ่มเมื่อ 405 เข้าชม / ชอบ

  บทเพลงบันทึกราง วัลแห่งความดีพ่ อกำนัน สุเทพ ปัญญากาศกำนันยอ ดเยี่ยมแหนบทองค ำประจำปี 2554ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนคำร ้อง โดย ครูกิตติศักดิ์ ถากาศขัร้อง โดย ด.ญ. อริสรา แสนอาสะวะโรงเรี ยนบ้านแพะยันต์ด อยแช่ สพป.ลำพูน เขต 1

  โดดเด่น
 • 01:35 นักเรียนฝึกดนตรีพื้นเมือง.mpg

  นักเรียนฝึกดนตรีพื้นเมือง.mpg

  โดย krudokmai เพิ่มเมื่อ 434 เข้าชม / ชอบ

  ฝึกดนตรีดีนักพั กผ่อนจิตชุบชีวิ ตสดชื่นฟื้นความ หวังฟังไพเราะชโ ลมใจได้พลังเสีย งขลุ่ยดังดุจมนต ์ช่วยดลใจนักเรี ยนชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านแพะ ยันต์ดอยแช่ฝึกโ ดย ครูวินค่ะ

  โดดเด่น
 • 04:21 สับปะรด

  สับปะรด

  โดย krudokmai เพิ่มเมื่อ 406 เข้าชม / ชอบ

  การเต้นประกอบเพ ลง นอกจากจะช่วยฝึก การคิดการร่วม

  โดดเด่น
 • 06:41 ฝึกฟ้อนเงี้ยวอนุบาล

  ฝึกฟ้อนเงี้ยวอนุบาล

  โดย krudokmai เพิ่มเมื่อ 431 เข้าชม / ชอบ

  ฝึกฟ้อนเงี้ยว อนุบาล ฝึกซ้อม

  โดดเด่น
ดูทั้งหมด »

About

ผู้ใช้รายนี้ยังไม่ได้โพสต์อะไรเลย

การเชื่อมโยงทางสังคม

Playlists

กำลังโหลด... กำลังโหลด...

Subscribers

Subscribed to

RSS