ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน
koolkool
 • 7 วิดีโอ
 • 3 subscribers
 • 2 playlists

Videos from koolkool

 • 05:50 Thinkttt Clip ผลงานการแก้โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. โดยใช้กระบวนการวิจัยและทดลอง แก้ไข

  Thinkttt Clip ผลงานการแก้โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. โดยใช้กระบวนการวิจัยและทดลอง แก้ไข

  โดย koolkool เพิ่มเมื่อ 345 เข้าชม / ชอบ

  การแก้โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. โดยใช้กระบวนการวิจัยและทดล?? ?ง วัตถุประสงค์ให้นักเรียนฝึก?? ?ก้โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. โดยลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้กระบวนการวิจัยและทดล?? ?ง เนื้อหาของวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เนื้อหาย่อยในเ

  โดดเด่น
 • 07:08 Thinkttt Clip ผลงานตุงล้านนาลวดลายทางคณิตศาสตร์

  Thinkttt Clip ผลงานตุงล้านนาลวดลายทางคณิตศาสตร์

  โดย koolkool เพิ่มเมื่อ 347 เข้าชม / ชอบ

  ผลงานตุงล้านนาลวดลายทางคณิ?? ?ศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทั?? ?ษะการเชื่อมโยงระหว่างวิชาค? ??ิตศาสตร์กับวัฒนธรรมท้องถิ่ นในเรื่องตุงล้านนา และเพื่อพัฒนาความสามารถทาง?? ?ิชาคณิตศาสตร์ในด้านการแก้ป? ??ญหาและการนำไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตจริง ซึ่งมีเนื้อวิชา

  โดดเด่น
 • 08:18 การนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์

  การนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์

  โดย koolkool เพิ่มเมื่อ 509 เข้าชม / ชอบ

  โครงงานคณิตศาสต ร์ เรื่องตุงล้านนา ลวดลายทางคณิตศา สตร์ ซึ่งเป็นการบูรณ าการความรู้วิชา คณิตศาสตร์กับตุ งล้านนา

  โดดเด่น
 • 08:18 การนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์

  การนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์

  โดย koolkool เพิ่มเมื่อ 610 เข้าชม / ชอบ

  โครงงานคณิตศาสต ร์ เรื่องตุงล้านนา ลวดลายทางคณิตศา สตร์ ซึ่งเป็นการบูรณ าการความรู้วิชา คณิตศาสตร์กับตุ งล้านนา

  โดดเด่น
 • 04:57 การแก้โจทย์ปัญหา ห.ร.ม.

  การแก้โจทย์ปัญหา ห.ร.ม.

  โดย koolkool เพิ่มเมื่อ 513 เข้าชม / ชอบ

  การเรียนวิชาคณิ ตศาสตร์ไม่จำเป็ นต้องคำนวณเเพีย งอย่างเดียว สามารถนำสื่อต่า งๆที่รอบตัวเราม าช่วยในการแก้โจ ทย์ปัญหาได้

  โดดเด่น
 • 02:12 การลดพื้นที่ขยะช่วยลดภาวะโลกร้อน

  การลดพื้นที่ขยะช่วยลดภาวะโลกร้อน

  โดย koolkool เพิ่มเมื่อ 402 เข้าชม / ชอบ

  ภาวะโลกร้อนจะลด ..ถ้าทุกคนช่วยลด

  โดดเด่น
 • ตุงลล้านนาลวดลายทางคณิตศาสตร์

  ตุงลล้านนาลวดลายทางคณิตศาสตร์

  โดย koolkool เพิ่มเมื่อ 399 เข้าชม / ชอบ

  ตุงล้านนาลวดลาย ทางคณิตศาสตร์ เป็นบูรณาการควา มรู้ในเรื่องการ แปลงทางเรขาคณิต ในลวดลายของตุงล ้านนา

  โดดเด่น

About

ผู้ใช้รายนี้ยังไม่ได้โพสต์อะไรเลย

การเชื่อมโยงทางสังคม

Playlists

กำลังโหลด... กำลังโหลด...

Subscribers

Subscribed to

RSS