ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน
kanittha
 • 8 วิดีโอ
 • 6 subscribers
 • 2 playlists
ครูโรงเรียนชุมช นบ้านป่าไผ่
สพป.ลำพูน เขต 2

Videos from kanittha

 • 06:35 เทคนิคการบวกเลขหลายจำนวน

  เทคนิคการบวกเลขหลายจำนวน

  โดย kanittha เพิ่มเมื่อ 361 เข้าชม / ชอบ

  การบวกเลขหลายๆจ ำนวน มีเทคนิควิธีคิด หลายแบบ

  โดดเด่น
 • 06:35 เทคนิคการบวกเลขหลายจำนวน

  เทคนิคการบวกเลขหลายจำนวน

  โดย kanittha เพิ่มเมื่อ 345 เข้าชม / ชอบ

  การบวกเลขหลายจำ นวน มีวิธีคิดหลายแบ บ

  โดดเด่น
 • 05:02 สวัสดีอาเซียน

  สวัสดีอาเซียน

  โดย kanittha เพิ่มเมื่อ 352 เข้าชม / ชอบ

  เพลงคำทักทายของ ประเทศสมาชิกอาเ ซียน

  โดดเด่น
 • 06:16 Google earth

  Google earth

  โดย kanittha เพิ่มเมื่อ 349 เข้าชม / ชอบ

  เพื่อนร่วมเดินท าง การใช้โปรแกรม Google earth

  โดดเด่น
 • 06:16 Google earth

  Google earth

  โดย kanittha เพิ่มเมื่อ 337 เข้าชม / ชอบ

  เพื่อนร่วมเดินท าง โปรแกรม Google earth

  โดดเด่น
 • 05:02 คำทักทายของสมาชิกอาเซียน

  คำทักทายของสมาชิกอาเซียน

  โดย kanittha เพิ่มเมื่อ 319 เข้าชม / ชอบ

  คำทักทายของกลุ่ มประเทศสมาชิกใน อาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ

  โดดเด่น
 • 10:54 การประกอบคอมพิวเตอร์

  การประกอบคอมพิวเตอร์

  โดย kanittha เพิ่มเมื่อ 430 เข้าชม / ชอบ

  ขั้นตอนวิธีการป ระกอบเครื่องคอม พิวเตอร์ นำเสน

  โดดเด่น
 • 05:59 การใช้โปรแกรม Google earth

  การใช้โปรแกรม Google earth

  โดย kanittha เพิ่มเมื่อ 285 เข้าชม / ชอบ

  google earth เพื่อนร่วมเดินท าง

About

ครูโรงเรียนชุมช นบ้านป่าไผ่
สพป.ลำพูน เขต 2

การเชื่อมโยงทางสังคม

Playlists

กำลังโหลด... กำลังโหลด...

Subscribers

Subscribed to

RSS