ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน
kanittha
 • 8 วิดีโอ
 • 6 subscribers
 • 2 playlists
ครูโรงเรียนชุมช นบ้านป่าไผ่
สพป.ลำพูน เขต 2

Videos from kanittha

 • 06:35 เทคนิคการบวกเลขหลายจำนวน

  เทคนิคการบวกเลขหลายจำนวน

  โดย kanittha เพิ่มเมื่อ 281 เข้าชม / ชอบ

  การบวกเลขหลายๆจ ำนวน มีเทคนิควิธีคิด หลายแบบ

 • 06:35 เทคนิคการบวกเลขหลายจำนวน

  เทคนิคการบวกเลขหลายจำนวน

  โดย kanittha เพิ่มเมื่อ 261 เข้าชม / ชอบ

  การบวกเลขหลายจำ นวน มีวิธีคิดหลายแบ บ

 • 05:02 สวัสดีอาเซียน

  สวัสดีอาเซียน

  โดย kanittha เพิ่มเมื่อ 275 เข้าชม / ชอบ

  เพลงคำทักทายของ ประเทศสมาชิกอาเ ซียน

 • 06:16 Google earth

  Google earth

  โดย kanittha เพิ่มเมื่อ 268 เข้าชม / ชอบ

  เพื่อนร่วมเดินท าง การใช้โปรแกรม Google earth

 • 06:16 Google earth

  Google earth

  โดย kanittha เพิ่มเมื่อ 269 เข้าชม / ชอบ

  เพื่อนร่วมเดินท าง โปรแกรม Google earth

 • 05:02 คำทักทายของสมาชิกอาเซียน

  คำทักทายของสมาชิกอาเซียน

  โดย kanittha เพิ่มเมื่อ 263 เข้าชม / ชอบ

  คำทักทายของกลุ่ มประเทศสมาชิกใน อาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ

 • 10:54 การประกอบคอมพิวเตอร์

  การประกอบคอมพิวเตอร์

  โดย kanittha เพิ่มเมื่อ 348 เข้าชม / ชอบ

  ขั้นตอนวิธีการป ระกอบเครื่องคอม พิวเตอร์ นำเสน

  โดดเด่น
 • 05:59 การใช้โปรแกรม Google earth

  การใช้โปรแกรม Google earth

  โดย kanittha เพิ่มเมื่อ 254 เข้าชม / ชอบ

  google earth เพื่อนร่วมเดินท าง

About

ครูโรงเรียนชุมช นบ้านป่าไผ่
สพป.ลำพูน เขต 2

การเชื่อมโยงทางสังคม

Playlists

กำลังโหลด... กำลังโหลด...

Subscribers

Subscribed to

RSS