ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน
jinnakaa
 • 3 วิดีโอ
 • 0 subscribers
 • 2 playlists

Videos from jinnakaa

 • 06:59 Thinkttt clip กิจกรรมชุมนุมคณิต คิดสนุก

  Thinkttt clip กิจกรรมชุมนุมคณิต คิดสนุก

  โดย jinnakaa เพิ่มเมื่อ 388 เข้าชม / ชอบ

  กิจกรรมชุมนุมคณิต คิดสนุก เป็นชุมนุมเพื่อการเสริมสร้?? ?งความรู้และประสบการณ์ทั้งท? ??งด้านคณิตศาสตร์ โดยตรงและประสบการณ์ที่จะได?? ?รับนอกเหนือจากกิจกรรมและปร? ??สบการณ์จากการเรียนคณิตศาสต ร์ในชั้นเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร?? ?วมในกิจกรรมทางด้านคณิต

  โดดเด่น
 • 07:00 Think ttt Clip เกมบันไดงูเศษส่วนที่เท่ากัน

  Think ttt Clip เกมบันไดงูเศษส่วนที่เท่ากัน

  โดย jinnakaa เพิ่มเมื่อ 355 เข้าชม / ชอบ

  กิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เกมบันไดงูเศษส่วนที่เท่ากั?? ? วิธีการจัดกิจกรรม ครูจะต้องแบ่งนักเรียนออกเป?? ?นกลุ่มๆ โดยที่แต่ละกลุ่มจะต้องมี นักเรียน อ่อน ปานกลาง และเก่ง อยู่ในกลุ่ม ซึ่งแต่ละทีมจะแบ่งหน้าที่ก?? ?นตามความสามารถของนักเรียน เช่

  โดดเด่น
 • 07:01 Thinkttt เกมบันไดงูเศษส่วนที่เท่ากัน แก้ไข

  Thinkttt เกมบันไดงูเศษส่วนที่เท่ากัน แก้ไข

  โดย jinnakaa เพิ่มเมื่อ 345 เข้าชม / ชอบ

  กิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เกมบันไดงูเศษส่วนที่เท่ากั?? ? วิธีการจัดกิจกรรม ครูจะต้องแบ่งนักเรียนออกเป?? ?นกลุ่มๆ โดยที่แต่ละกลุ่มจะต้องมี นักเรียน อ่อน ปานกลาง และเก่ง อยู่ในกลุ่ม ซึ่งแต่ละทีมจะแบ่งหน้าที่ก?? ?นตามความสามารถของนักเรียน เช่

  โดดเด่น

About

ผู้ใช้รายนี้ยังไม่ได้โพสต์อะไรเลย

การเชื่อมโยงทางสังคม

Playlists

กำลังโหลด... กำลังโหลด...

Subscribers

Subscribed to

RSS