ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน
flash
 • 7 วิดีโอ
 • 4 subscribers
 • 2 playlists

Videos from flash

 • 09:05 วิชาสังคม

  วิชาสังคม

  โดย flash เพิ่มเมื่อ 389 เข้าชม / ชอบ

  อำนาจอธิปไตย แบ่งออกเป็น 3 ฝ่ายคือ อำนาจบริหาร อำนาจนิติบัญญัต ิ อำนาจตุลาการ ผู้ที่ใช้อำนาจบ ริหารก็คือนายกร ัฐมนตรี

  โดดเด่น
 • 07:08 ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

  ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

  โดย flash เพิ่มเมื่อ 389 เข้าชม / ชอบ

  ตัวสะกดไม่ตรงตา มมาตรา มี 4 มาตราได้แก่ แม่กก แม่กน แม่กด และแม่กบ คือเขียนด้วยตัว อักษรอื่นที่ ไม่ใช่ตัวสะกดใน มาตราปรกติ

  โดดเด่น
 • 06:44 คณิตศาสตร์

  คณิตศาสตร์

  โดย flash เพิ่มเมื่อ 407 เข้าชม / ชอบ

  ชนิดของมุม แบ่งได้ 5 แบบได้แก่ มุมแหลม มุมฉาก มุมป้าน มุมตรง และมุมกลับ มุมเกิดจากเส้นร ังสีสองเส้นที่ม ีจุดปลายเป­็นจุ

  โดดเด่น
 • 07:54 เลนส์นูน เลนส์เว้า

  เลนส์นูน เลนส์เว้า

  โดย flash เพิ่มเมื่อ 421 เข้าชม / ชอบ

  เลนส์นูน (convex lens) ทำหน้าที่รวมแสง เลนส์เว้า (concave lens) ทำหน้าที่กระจาย แสง

  โดดเด่น
 • 07:07 ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

  ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

  โดย flash เพิ่มเมื่อ 415 เข้าชม / ชอบ

  ตัวสะกดไม่ตรงตา มมาตรา มี 4 มาตราได้แก่ แม่กก แม่กน แม่กด และแม่กบ คือเขียนด้วยตัว อักษรอื่นที่ ไม่ใช่ตัวสะกดใน มาตราปรกติ

  โดดเด่น
 • 06:44 ชนิดของมุม

  ชนิดของมุม

  โดย flash เพิ่มเมื่อ 502 เข้าชม / ชอบ

  ชนิดของมุม แบ่งได้ 5 แบบได้แก่ มุมแหลม มุมฉาก มุมป้าน มุมตรง และมุมกลับ มุมเกิดจากเส้นร ังสีสองเส้นที่ม ีจุดปลายเป็นจุด เดียวกัน

  โดดเด่น
 • 07:38 ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

  ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

  โดย flash เพิ่มเมื่อ 417 เข้าชม / ชอบ

  ตัวสะกดไม่ตรงตา มมาตรา ได้แ่ก่ แม่กก แม่กน แม่กด และแม่กบ

  โดดเด่น

About

ผู้ใช้รายนี้ยังไม่ได้โพสต์อะไรเลย

การเชื่อมโยงทางสังคม

Playlists

กำลังโหลด... กำลังโหลด...

Subscribers

Subscribed to

RSS