ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน
daruniths
 • 5 วิดีโอ
 • 4 subscribers
 • 2 playlists
คนเป็นครูที่ชอบ แบ่งปันความรู้
ไม่มีใครรู้ทุกส ิ่ง ความรู้ควรแบ่งป ัน

Videos from daruniths

 • 05:09 Thinkttt Clipนิทานสระเออเรื่องเสมอกับเชอรี่

  Thinkttt Clipนิทานสระเออเรื่องเสมอกับเชอรี่

  โดย daruniths เพิ่มเมื่อ 611 เข้าชม / ชอบ

  นิทานสระเออ เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ภา?? ?าไทยสำหรับนักเรียนในระดับช? ??้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ และนักเรียนในระดับชั้น ป.๔-๖ ที่อ่านไม่คล่อง ผลิตโดย นางสาวดรุณี ทุมมากรณ์ ครูโรงเรียนบ้านยางสักกรระโ?? ?หลุ่ม สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

  โดดเด่น
 • 06:56 Hula Hoop Dance

  Hula Hoop Dance

  โดย daruniths เพิ่มเมื่อ 448 เข้าชม / ชอบ

  การออกกำลังกายด ้วยฮูลาฮูปเป็นส ่วนหนึ่งของกิจก รรมในโครงงาน สร้างงานจิตอาสา พัฒนาสุขภาพ ของนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านยาง สักกระโพหลุ่ม นักเรียนรวมกลุ่ มกันสร้างสรรค์ง านเพื่อสุขภาพ เป็นแกนนำด้านสุ ขภาพในสถานศึกษา ส่งเสริม และช่วยเหลือน้อ ง ๆ ในการเล่น

  โดดเด่น
 • 04:46 นิทานสระอา

  นิทานสระอา

  โดย daruniths เพิ่มเมื่อ 597 เข้าชม / ชอบ

  นิทานสระอา สำหรับนักเรียนร ะดับชั้น ป.1 เรียนรู้สระอา ไปพร้อมกับการฟั งนิทานจ้า

  โดดเด่น
 • 16:10 พญากาเผือก

  พญากาเผือก

  โดย daruniths เพิ่มเมื่อ 438 เข้าชม / ชอบ

  พญากาเผือก นิท

  โดดเด่น
 • 04:38 รักนะจุ๊บจุ๊บ-น้องเอิร์น

  รักนะจุ๊บจุ๊บ-น้องเอิร์น

  โดย daruniths เพิ่มเมื่อ 516 เข้าชม / ชอบ

  นิทาน เรื่อง รักนะจุ๊บจุ๊บ เล่านิทานโดยน้อ งเอิร์น เป็นนิทานน่ารัก สำหรับเด็ก ๆ ที่แสดงออกถึงคว ามรักที่มีต่อพ่ อแม่ สอดแทรกความรู้เ รื่องราวของฮิปโ ปโปเตมัส

  โดดเด่น

About

คนเป็นครูที่ชอบ แบ่งปันความรู้
ไม่มีใครรู้ทุกส ิ่ง ความรู้ควรแบ่งป ัน

การเชื่อมโยงทางสังคม

Playlists

กำลังโหลด... กำลังโหลด...

Subscribers

Subscribed to

RSS