ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน
chanok024
 • 3 วิดีโอ
 • 0 subscribers
 • 2 playlists

Videos from chanok024

 • 05:52 Thinkttt Clip กิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่องรถโภชนาการ

  Thinkttt Clip กิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่องรถโภชนาการ

  โดย chanok024 เพิ่มเมื่อ 371 เข้าชม / ชอบ

  กิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่องรถโภชนาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อาหารและสารอาหาร วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบ่อหิน จังหวัดยะลา

  โดดเด่น
 • 06:29 Thinkttt Clip ฝึกกายบริหารท่ามือเปล่าด้วย

  Thinkttt Clip ฝึกกายบริหารท่ามือเปล่าด้วย"โนราบิก"

  โดย chanok024 เพิ่มเมื่อ 525 เข้าชม / ชอบ

  มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬาตัวชี้วัด ป.4/2 ฝึกกายบริหารท่ามือเปล่าประ?? ?อบจังหวะ

  โดดเด่น
 • 05:37 Thinkttt Clip พลเมืองดี

  Thinkttt Clip พลเมืองดี

  โดย chanok024 เพิ่มเมื่อ 399 เข้าชม / ชอบ

  มาตรฐานการเรียนรู้ ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท??  ?่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรั??  ?ษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังค??  ?ไทยและสังคมโลกอย่างสันติส??  ?? ??ตัวชี้วัด ป.5/1 ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามส??  ?านภาพ บทบาท

  โดดเด่น

About

ผู้ใช้รายนี้ยังไม่ได้โพสต์อะไรเลย

การเชื่อมโยงทางสังคม

Playlists

กำลังโหลด... กำลังโหลด...

Subscribers

Subscribed to

RSS