ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน
bungmoad
 • 423 วิดีโอ
 • 13 subscribers
 • 2 playlists

Videos from bungmoad

 • Thinkttt clip personal informations

  Thinkttt clip personal informations

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 441 เข้าชม / ชอบ

  เป็นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อ?? ?ารในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา? ??ีที่ 1 ในการขอและให้ข้อมูลส่วนบุค?? ?ล

  โดดเด่น
 • 01:29 Thinkttt clip Asking and giving personal information

  Thinkttt clip Asking and giving personal information

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 360 เข้าชม / ชอบ

  การพูดถามตอบข้อมูลส่วนบุคค?? ?

  โดดเด่น
 • 06:50 thinkttt clip past perfect

  thinkttt clip past perfect

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 309 เข้าชม / ชอบ

  past perfect เป็นเนื้อหาที่กล่าวถึงการก?? ?ะทำในอดีตและต้องมีการใช้เห? ??ุการณ์สองเหตุการณ์มาเปรียบ เทียบกัน เนื้อหาเป็นของระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

 • 07:00 thinkttt clip การอ่านเวลา

  thinkttt clip การอ่านเวลา

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 335 เข้าชม / ชอบ

  การอ่านเวลาเป็นเนื้อหาที่อ?? ?ู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท? ??่ 1 ที่เรียนเกี่ยวกับตัวเลขและ?? ?่อเนื่องด้วยการอ่านเวลา ซึ่งอ่านเวลานั้นอ่านได้หลา?? ?แบบ

  โดดเด่น
 • 06:27 thinkttt clip การ sync เบอร์โทรศัพท์กับ google

  thinkttt clip การ sync เบอร์โทรศัพท์กับ google

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 291 เข้าชม / ชอบ

  การ sync เบอร์โทรศัพท์กับ google เป็นการใช้บริการของ google for education ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตามโครงการ DLIT บูรณการในการเรียน

 • 04:48 Thinkttt clip Sound of English Phonics

  Thinkttt clip Sound of English Phonics

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 288 เข้าชม / ชอบ

  Sound Of English Phonics เป็นคลิปวีดีโอที่จัดทำขึ้น?? ?พื่อใช้สอนปรับพื้นฐานนักเร? ??ยนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 แต่เนื้อหานั้นเป็นเนื้อหาใ?? ?ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนให้นักเรียนฝึกออกเสี?? ?งอักษรภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นพื้นฐานในการสะกดค?? ?

 • 06:48 การตั้งค่าโทรศัพท์มือถือ Android

  การตั้งค่าโทรศัพท์มือถือ Android

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 287 เข้าชม / ชอบ

  การตั้งค่าโทรศัพท์มือถือเพ?? ?่อใช้บริการของ google app for education โดยการเชื่อมโยงโดเมนเนมโรง?? ?รียนกับ google รวมไปถึงการใช้ google classroom เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียน?? ?ารสอนวิชา คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ และวิชาอื่นๆ

 • 05:59 Thinkttt clip การใช้ this / that / these / those

  Thinkttt clip การใช้ this / that / these / those

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 311 เข้าชม / ชอบ

  Thinkttt clip การใช้ this / that / these / those

  โดดเด่น
 • 06:36 thinkttt clip การแปลงไฟล์ power point เป็นวีดีโอ

  thinkttt clip การแปลงไฟล์ power point เป็นวีดีโอ

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 318 เข้าชม / ชอบ

  การแปลงไฟล์ power point เป็นวีดีโอ ให้นักเรียนได้แปลงไฟล์ power point ของตนเอง เป็นวีดีโอ เพื่อจัดทำเป็นบทสนทนาภาษาอ?? ?งกฤษ ในการบูรณาการการเรียนการสอ?? ?วิชาภาษาอังกฤษ ม.2

  โดดเด่น
 • การอัพโหลดวีดีโอขึ้น youtube

  การอัพโหลดวีดีโอขึ้น youtube

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 354 เข้าชม / ชอบ

  การอัพโหลดวีดีโ อขึ้น youtube

  โดดเด่น
 • การออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามหลักการออกเสียง

  การออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามหลักการออกเสียง

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 433 เข้าชม / ชอบ

  การออกเสียงคำศั พท์ภาษาอังกฤษตา มหลักการออกเสีย ง

  โดดเด่น
 • ป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ของเราไม่ให้โดนแฮกค์

  ป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ของเราไม่ให้โดนแฮกค์

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 367 เข้าชม / ชอบ

  ป้องกันเครื่องค อมพิวเตอร์และโท รศัพท์ของเราไม่ ให้โดนแฮกค์

  โดดเด่น
 • 37:14 เพลงภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 30 เพลง

  เพลงภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 30 เพลง

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 881 เข้าชม / ชอบ

  ใช้ประกอบสำหรับ การจัดการเรียนก ารสอนภาษาอังกฤษ ขอขอบคุณทุกท่าน

  โดดเด่น
 • 07:33 รวมเพลงค่ายภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

  รวมเพลงค่ายภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 474 เข้าชม / ชอบ

  โดดเด่น
 • 05:12 ABC ชักกระตุก Covered by ฟูดช้านท์ชักกระตุก

  ABC ชักกระตุก Covered by ฟูดช้านท์ชักกระตุก

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 454 เข้าชม / ชอบ

  สื่อแนะนำกิจกรรม ในสถานศึกษาสำหรับครู และนักเรียนกิจกกรม การกล่าวคำขอบคุณชาวนา และแม่ครัว เป็นภาษาอังกฤษหรือที่พวกเราคือเรียกกันว่า Food Chant.

  โดดเด่น
 • 01:12 การอัพโหลดไฟล์วีดีโอขึ้น youtube

  การอัพโหลดไฟล์วีดีโอขึ้น youtube

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 375 เข้าชม / ชอบ

  การอัพโหลดไฟล์ว ีดีโอขึ้น youtube โดย นายสมใจ จันสุกสี คุณครูชำนาญการ โรงเรียนเกาะขัน ธ์ประชาภิบาล สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธย มศึกษาเขต 12 นครศรีธรรมราช - พัทลุง

  โดดเด่น
 • 06:21 การใช้ slideshare

  การใช้ slideshare

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 284 เข้าชม / ชอบ

  การใช้ slideshare เพื่อทำการ embed โค้ดเอกสารไปวาง ไว้ในบล็อก wordpress หลักสูตรเร่งรัด (ด่วน )โดยนายสมใจ จันสุกสี ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนเกาะขัน ธ์ประาภิบาล สพม.12

 • 01:03 ครูทูบปี 4 รุ่น 2 กลุ่มทศกัณฑ์

  ครูทูบปี 4 รุ่น 2 กลุ่มทศกัณฑ์

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 649 เข้าชม / ชอบ

  คลิปผลงานระหว่า งอบรมโครงการยกร ะดับคุณภาพครูแล ะนักเรียนด้านกา ­รนำเทคโนโลยีสา

  โดดเด่น
 • 01:35 ครูทูปปี 4 รุ่น 2 GT 7FORGET ME NOT

  ครูทูปปี 4 รุ่น 2 GT 7FORGET ME NOT

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 727 เข้าชม / ชอบ

  ครูทูปปี 4 รุ่น 2 GT 7FORGET ME NOT

 • 01:23 ครูทูบ ปี 4 รุ่น 2 กลุ่ม 8 Channel

  ครูทูบ ปี 4 รุ่น 2 กลุ่ม 8 Channel

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 3,168 เข้าชม / ชอบ

  คลิปผลงานระหว่า งอบรมโครงการยกร ะดับคุณภาพครูแล ะนักเรียนด้านกา ­รนำเทคโนโลยีสา

 • 01:53 ครูทูบปี 4 รุ่น 2 กลุ่มก้าวหน้า

  ครูทูบปี 4 รุ่น 2 กลุ่มก้าวหน้า

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 573 เข้าชม / ชอบ

  คลิปผลงานระหว่า งอบรมโครงการยกร ะดับคุณภาพครูแล ะนักเรียนด้านกา ­รนำเทคโนโลยีสา

  โดดเด่น
 • 02:45 ครูทูบปี 4 รุ่น 2 กลุ่ม KRU 2 Channel

  ครูทูบปี 4 รุ่น 2 กลุ่ม KRU 2 Channel

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 4,210 เข้าชม / ชอบ

  คลิปผลงานระหว่า งอบรมโครงการยกร ะดับคุณภาพครูแล ะนักเรียนด้านกา ­รนำเทคโนโลยีสา

 • 14:10 Krooluxคณิต ม.1 พหุนาม02 - การบวกลบพหุนาม

  Krooluxคณิต ม.1 พหุนาม02 - การบวกลบพหุนาม

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 292 เข้าชม / ชอบ

  คณิต ม.1 2014-01-04 พหุนาม02 - การบวกลบพหุนาม กวดวิชา KrooLUX โดย ครูลัคน์ พัทลุง โทร. 0835915720 https://www.facebook.com/krooluxfan.

 • 13:42 การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง By Tutor P' JOHN

  การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง By Tutor P' JOHN

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 436 เข้าชม / ชอบ

  สวัสดีครับทุกคน ผมจอห์นนะครับ เป็นติวเตอร์โนเนมที่ไม่ได้โด่งดังเหมือนคนอื่นๆ ฮ่าๆ มาขอฝากเนื้อฝากตัวครับ อันนี้เป็นคลิปสอนอันแรกของผม คือ เรื่อง "การแยกตัวปร...

  โดดเด่น
 • 09:04 แยกตัวประกอบพหุนาม ผลบวกและผลต่างกำลังสาม

  แยกตัวประกอบพหุนาม ผลบวกและผลต่างกำลังสาม

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 629 เข้าชม / ชอบ

  การแยกตัวประกอบของพหุนามแบบผลบวกหรือผลต่างกำลังสาม เป็นหนึ่งในแปดวิธีการแยกตัวประกอบของพหุนามค่ะ เป็นพื้นฐานของคณิตศาสตร์ในระดับ ม.ปลาย Download ชีทได้ฟรีที่...

  โดดเด่น
 • 12:45 วิธีแยกตัวประกอบ พหุนามสองวงเล็บ โดยพี่โต๋ Dektalent.com

  วิธีแยกตัวประกอบ พหุนามสองวงเล็บ โดยพี่โต๋ Dektalent.com

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 341 เข้าชม / ชอบ

  วิธีแยกตัวประกอบของพหุนามสองวงเล็บ เป็นหนึ่งในแปดวิธีการแยกตัวประกอบของพหุนามค่ะ เป็นพื้นฐานของคณิตศาสตร์ในระดับ ม.ปลาย Download ชีทได้ฟรีที่ http://www.dekt...

  โดดเด่น
 • 13:23 แยกตัวประกอบ พหุนามกำลังสองสมบูรณ์ พี่โต๋ Dektalent.com

  แยกตัวประกอบ พหุนามกำลังสองสมบูรณ์ พี่โต๋ Dektalent.com

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 374 เข้าชม / ชอบ

  การแยกตัวประกอบของพหุนามแบบกำลังสองสมบูรณ์ เป็นหนึ่งในแปดวิธีการแยกตัวประกอบของพหุนามค่ะ เป็นพื้นฐานของคณิตศาสตร์ในระดับ ม.ปลาย Download ชีทได้ฟรีที่ http://...

  โดดเด่น
 • 10:55 คณิตศาสตร์ - พหุนามดีกรีสอง ตอน 1

  คณิตศาสตร์ - พหุนามดีกรีสอง ตอน 1

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 377 เข้าชม / ชอบ

  คณิตศาสตร์ ม.ต้น - การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอน 1.

  โดดเด่น
 • 15:31 แยกตัวประกอบของพหุนาม

  แยกตัวประกอบของพหุนาม

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 337 เข้าชม / ชอบ

  การแยกตัวประกอบของพหุนามด้วยการหารสังเคราะห์ เป็นหนึ่งในแปดวิธีการแยกตัวประกอบของพหุนามค่ะ เป็นพื้นฐานของคณิตศาสตร์ในระดับ ม.ปลาย Download ชีทได้ฟรีที่ http:...

  โดดเด่น
 • 14:00 คลิปไม่ลับ/การหารพหุนาม

  คลิปไม่ลับ/การหารพหุนาม

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 355 เข้าชม / ชอบ

  รับผลิตสื่อ สารคดี พรีเซ้นท์ทุกรูปแบบ รายการทีวี วิทยุ หนังสั้น ละคร โฆษณา และรับถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ ทั่วราชอาณาจักร สนใจติดต่อ 088-5861100 คุณตาตั้ม และ 086-...

  โดดเด่น
 • 09:04 พหุนาม ม 1 คณิตศาสตร์ครูพี่แบงค์ Part 1

  พหุนาม ม 1 คณิตศาสตร์ครูพี่แบงค์ Part 1

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 356 เข้าชม / ชอบ

  โดดเด่น
 • 11:06 แยกตัวประกอบ พหุนามสองวงเล็บ พี่โต๋ Dektalent.com

  แยกตัวประกอบ พหุนามสองวงเล็บ พี่โต๋ Dektalent.com

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 404 เข้าชม / ชอบ

  การแยกตัวประกอบของพหุนามสองวงเล็บ เป็นหนึ่งในแปดวิธีการแยกตัวประกอบของพหุนามค่ะ เป็นพื้นฐานของคณิตศาสตร์ในระดับ ม.ปลาย Download ชีทได้ฟรีที่ http://www.dekta...

  โดดเด่น
 • 06:14 ขั้นตอนการหารพหุนาม

  ขั้นตอนการหารพหุนาม

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 255 เข้าชม / ชอบ

  เครื่องมือในการแยกตัวประกอบโดยวิธีทฤษฎีบทเศษเหลือ ทักทายกันได้ที่ (ครูชัยวุฒิ) https://www.facebook.com/chaiwutkh.

 • 52:26 การคูณพหุนาม

  การคูณพหุนาม

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 390 เข้าชม / ชอบ

  โครงการสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองรูปแบบสื่อทางไกล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ : อาจารย์สนั่น เขื่อนแก้ว.

  โดดเด่น
 • 09:58 Factorization (การะแยกตัวประกอบของพหุนาม) Part 1

  Factorization (การะแยกตัวประกอบของพหุนาม) Part 1

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 403 เข้าชม / ชอบ

  โดดเด่น
 • 00:54 การทำ CHROMA KEY ด้วย Adobe Premiere CS5

  การทำ CHROMA KEY ด้วย Adobe Premiere CS5

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 346 เข้าชม / ชอบ

  การทำ CHROMA KEY ด้วย Adobe Premiere CS5 by Nanajung @ http://www.boysapolclub.com/Forums/

  โดดเด่น
 • 05:52 01 Intro Premiere CS4

  01 Intro Premiere CS4

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 352 เข้าชม / ชอบ

  สำหรับทุกท่านที่อยากเรียนรู้โปรแกรม Adobe Premiere ถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่น CS4 แต่เน้นที่ core app.เพราะรุ่น CS5/5.5 ก็มีหลักการเดียวกัน เพียงแต่ต้องทำงานกับระบบ...

  โดดเด่น
 • 14:52 สอนการใช้โปรแกรม Premiere อย่างง่าย

  สอนการใช้โปรแกรม Premiere อย่างง่าย

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 230 เข้าชม / ชอบ

  สอนการใช้โปรแกรม Premiere อย่างง่าย รวดเร็ว.

 • 03:43 Premiere Pro Cs5 07-กำหนดตั้งค่าคีย์ลัดการใช้งาน

  Premiere Pro Cs5 07-กำหนดตั้งค่าคีย์ลัดการใช้งาน

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 440 เข้าชม / ชอบ

  กำหนดตั้งค่าคีย์ลัดการใช้งาน.

  โดดเด่น
 • 28:20 Adobe Premiere Pro CS5เจ๋งจริง - Part 5

  Adobe Premiere Pro CS5เจ๋งจริง - Part 5

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 377 เข้าชม / ชอบ

  คอร์ส 2 Adobe Premiere Pro CS5 ครอบคลุม เวอร์ชั่น 5.5 ผิดพลาดประกาศใด ขออภัยด้วยนะครับ By www.dvreview.net.

  โดดเด่น
 • 08:09 Premiere Pro Cs5 12-การนำ Clip เข้ามาวางใน Timeline

  Premiere Pro Cs5 12-การนำ Clip เข้ามาวางใน Timeline

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 364 เข้าชม / ชอบ

  การนำ Clip เข้ามาวางใน Timeline.

  โดดเด่น
 • 29:26 MESISE COMสอนตัดวีดีโอด้วย Premiere Pro 5.5

  MESISE COMสอนตัดวีดีโอด้วย Premiere Pro 5.5

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 349 เข้าชม / ชอบ

  สวัสดีครับทุก ๆ ท่าน วันนี้ผมนิติคุณ ยุกตะนันท์ มาสอนน้อง ๆ ทำโปรแกรมพรีเมี่ยมกันแบบ เร่งรัด ไม่ต้องไปเรียน พิเศษให้เสียเงินเลย 555 เพราะว่ามันเป็นโปรแกรมอะไ...

  โดดเด่น
 • 15:13 Premiere Pro Cs5 15-การใช้ Tools เป็นเครืองมือจัดการกับ Clip

  Premiere Pro Cs5 15-การใช้ Tools เป็นเครืองมือจัดการกับ Clip

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 342 เข้าชม / ชอบ

  การใช้ Tools เป็นเครืองมือในการจัดการกับ Clip.

  โดดเด่น
 • 08:03 คู่มือการใช้ Adobe Premiere Pro Cs5

  คู่มือการใช้ Adobe Premiere Pro Cs5

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 521 เข้าชม / ชอบ

  โดดเด่น
 • 17:43 Adobe Premiere Pro CS5เจ๋งจริง - Part 3

  Adobe Premiere Pro CS5เจ๋งจริง - Part 3

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 326 เข้าชม / ชอบ

  CLIP VDOชุดแรกของคอร์ส แนะนำการใช้งาน โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS5 ความยาว 58 นาที จัดทำโดย DvReview สำหรับ ชุดนี้ เป็นการแนะนำใหรู้จักAdobe Premiere Pro...

  โดดเด่น
 • 08:12 สอน Adobe Premiere Pro Cs5.5 เบื้องต้น

  สอน Adobe Premiere Pro Cs5.5 เบื้องต้น

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 419 เข้าชม / ชอบ

  สอน Adobe Premiere pro cs5.5 เบื้องต้น เข้าใจง่าย ไม่ยาก สอบถามเพิ่มเติมได้ในคอมเม้น และ www.facebook.com/Nukeis.

  โดดเด่น
 • 15:00 Premiere Proตัดต่อเบื้องต้นใน 15 นาที :)

  Premiere Proตัดต่อเบื้องต้นใน 15 นาที :)

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 338 เข้าชม / ชอบ

  โดดเด่น
 • 20:39 Adobe Premiere Pro CS5เจ๋งจริง - Part 2

  Adobe Premiere Pro CS5เจ๋งจริง - Part 2

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 376 เข้าชม / ชอบ

  CLIP VDOชุดแรกของคอร์ส แนะนำการใช้งาน โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS5 ความยาว 58 นาที จัดทำโดย DvReview สำหรับ ชุดนี้ เป็นการแนะนำใหรู้จักAdobe Premiere Pro...

  โดดเด่น
 • 07:41 Premiere Pro Cs5.5 Tutorials -การเเต่งสี + การใส่ Crop

  Premiere Pro Cs5.5 Tutorials -การเเต่งสี + การใส่ Crop

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 359 เข้าชม / ชอบ

  จะสอนการใช้งานเบื้องต้นของ premiere pro เบื้องต้นสำหรับคนที่พึ่งจะหัดใช้ เเละถ้ามีข้อติชมอะไรก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับ ติดตามพวกเราได้ที่ http://www.youtube.com/...

  โดดเด่น
 • 20:21 Adobe Premiere Pro CS5เจ๋งจริง - Part 1

  Adobe Premiere Pro CS5เจ๋งจริง - Part 1

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 368 เข้าชม / ชอบ

  CLIP VDOชุดแรกของคอร์ส แนะนำการใช้งาน โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS5 ความยาว 58 นาที จัดทำโดย DvReview สำหรับ ชุดนี้ เป็นการแนะนำใหรู้จักAdobe Premiere Pro...

  โดดเด่น
 • 09:21 Premiere Pro Cs5.5 Tutorials -วิธีการใช้งานเบื้องต้น

  Premiere Pro Cs5.5 Tutorials -วิธีการใช้งานเบื้องต้น

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 256 เข้าชม / ชอบ

  เป็น Tutorials เเรกของพวกเราครับ จะสอนการใช้งานเบื้องต้นของ premiere pro เบื้องต้นสำหรับคนที่พึ่งจะหัดใช้ เเละถ้ามีข้อติชมอะไรก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับ ติดตามพวก...

 • 05:07 การใช้งาน 3D Layer ใน AE

  การใช้งาน 3D Layer ใน AE

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 384 เข้าชม / ชอบ

  คริปนี้คือการใช้งาน 3D layer ใน AE น่ะครับ สอนแค่การเปิดใช้ แต่ไม่ได้สอนไอเดียอะไรทั่งนั่น คิดกันเอาเองครับว่านำไปใช้อะไรได้บ้าง มันสามารถนำไปใช้งานได้ 108 แ...

  โดดเด่น
 • 09:50 สอนการใช้Puppet ทำการตูนอย่างง่าย After Effects

  สอนการใช้Puppet ทำการตูนอย่างง่าย After Effects

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 383 เข้าชม / ชอบ

  สอนการใช้Puppet ทำการตูนอย่างง่าย (photoshop - Afte rEffect) ขั้นตอนเบี้ยงต้น ง่ายๆ ง่อยๆ เผื่อพอมีประโยชน์กับคนที่สนใจและยังไม่รู้บ้างนะพี่นะ.

  โดดเด่น
 • 07:26 สอน After Effects  การใช้โปรแกรมเบื้องต้น « V3 Graphics ชมรมคนรักกราฟฟิค

  สอน After Effects การใช้โปรแกรมเบื้องต้น « V3 Graphics ชมรมคนรักกราฟฟิค

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 366 เข้าชม / ชอบ

  โดดเด่น
 • 05:18 เทคนิดการใช้ Adobe Premiere Pro ม.4

  เทคนิดการใช้ Adobe Premiere Pro ม.4

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 361 เข้าชม / ชอบ

  Adobe Premiere Proอาจารย์ผู้สอนนายเจษฎา ดิษฐสุวรรณ (ครูเต้ง) มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 เรื่อง เทคนิดการใช้โปรแกรมAdobe Premiere Pro ร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ ที่เ...

  โดดเด่น
 • 08:58 การใช้งาน After Effects

  การใช้งาน After Effects

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 367 เข้าชม / ชอบ

  การใช้งาน After Effects.

  โดดเด่น
 • 06:10 การใช้plug-in-3DStroke And Giow

  การใช้plug-in-3DStroke And Giow

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 345 เข้าชม / ชอบ

  ติดตาม http://www.facebook.com/pages/GFX-THAILAND/209336792470212.

  โดดเด่น
 • 04:56 การใช้ Shatter ใน After Effect CS4

  การใช้ Shatter ใน After Effect CS4

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 263 เข้าชม / ชอบ

 • 11:56 After Effects Cs6 -การใช้งานเบื้องต้น

  After Effects Cs6 -การใช้งานเบื้องต้น

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 349 เข้าชม / ชอบ

  Tutorialsนี้จะสอนเกี่ยวกับการ keyframe,การสร้าง Text การเเต่งสีเเละปรับสี เเละการทำงานเบื้องต้น เเละมีอะไรผิดพลาดเเนะนำได้นะครับขอบคุณครับ มีอะไรสอบถามได้นะ...

  โดดเด่น
 • 23:04 After Effects Tutorial:15:ไตเติลแบบมืออาชีพ-4 (by Nipan)

  After Effects Tutorial:15:ไตเติลแบบมืออาชีพ-4 (by Nipan)

  โดย bungmoad เพิ่มเมื่อ 346 เข้าชม / ชอบ

  Art Of Media presents After Effects Tutorial:15:ไตเติลแบบมืออาชีพ-4 (by Nipan) "Metal Title" (Using Adobe After Effects CS5)

  โดดเด่น
ดูทั้งหมด »

About

ผู้ใช้รายนี้ยังไม่ได้โพสต์อะไรเลย

การเชื่อมโยงทางสังคม

Playlists

กำลังโหลด... กำลังโหลด...

Subscribers

Subscribed to

RSS