ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน
brayell
 • 3 วิดีโอ
 • 4 subscribers
 • 2 playlists

Videos from brayell

 • 03:59 ชีวิตที่...พอเพียง

  ชีวิตที่...พอเพียง

  โดย brayell เพิ่มเมื่อ 375 เข้าชม / ชอบ

  จัดทำโดย''นายอภ

  โดดเด่น
 • 03:59 ชีวิตที่...พอเพียง

  ชีวิตที่...พอเพียง

  โดย brayell เพิ่มเมื่อ 323 เข้าชม / ชอบ

  จัดทำโดย''นายอภ

  โดดเด่น
 • 06:05 กลุ่ม Kru2 Channel เรื่อง ตบเพราะรัก

  กลุ่ม Kru2 Channel เรื่อง ตบเพราะรัก

  โดย brayell เพิ่มเมื่อ 447 เข้าชม / ชอบ

  หนังสั้นวิทยาศา สตร์ กลุ่ม Kru2 Channel ในการอบรมเชิงปฏ บัติการยกระดับ คุณภาพครูและนัก เรียนด้านการนำเ ทคโนโลยีสารสนเท ศสู่การปฏิรูปกร ะบวนการเรียนรู้ Krutube Channal รุ่นที 2 ระหว่างวันที 26-30 เมษายน 2557

  โดดเด่น

About

ผู้ใช้รายนี้ยังไม่ได้โพสต์อะไรเลย

การเชื่อมโยงทางสังคม

Playlists

กำลังโหลด... กำลังโหลด...

Subscribers

Subscribed to

RSS