ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน
asurakim
 • 15 วิดีโอ
 • 0 subscribers
 • 3 playlists

Videos from asurakim

 • 11:10 การสะท้อนของแสงตอนที่ 2

  การสะท้อนของแสงตอนที่ 2

  โดย asurakim เพิ่มเมื่อ 277 เข้าชม / ชอบ

  การสะท้อนของแสง

 • 07:45 การสะท้อนของแสงตอนที่ 3

  การสะท้อนของแสงตอนที่ 3

  โดย asurakim เพิ่มเมื่อ 303 เข้าชม / ชอบ

  การสะท้อนของแสงเนื่องจากกร?? ?จก 2 บาน

 • 06:54 การหักเหของแสงตอนที่ 1

  การหักเหของแสงตอนที่ 1

  โดย asurakim เพิ่มเมื่อ 268 เข้าชม / ชอบ

  การหักเหของแสง

 • 05:45 การสะท้อนของแสง

  การสะท้อนของแสง

  โดย asurakim เพิ่มเมื่อ 287 เข้าชม / ชอบ

  การสะท้อนของแสงบนกระจกเงาร?? ?บใบ 1 บานตอน 3

 • 05:49 หาโฟกัสเลนเว้า

  หาโฟกัสเลนเว้า

  โดย asurakim เพิ่มเมื่อ 238 เข้าชม / ชอบ

  มาหาความยาวโฟกัสเลนศืเว้าก?? ?นเถอะ

 • 02:56 เลนส์ประกอบ

  เลนส์ประกอบ

  โดย asurakim เพิ่มเมื่อ 236 เข้าชม / ชอบ

  ตัวอย่างเลนส์ประกอบ

 • 05:28 การสะท้อนของแสง

  การสะท้อนของแสง

  โดย asurakim เพิ่มเมื่อ 277 เข้าชม / ชอบ

  การสะท้อนของแสงบนกระจกเงาร?? ?บ 1 บานตอน 2

 • 00:44 การสะท้อนของแสง

  การสะท้อนของแสง

  โดย asurakim เพิ่มเมื่อ 146 เข้าชม / ชอบ

  การสะท้อนของแสงบนกระจกเงาร?? ?บ 1 บานตอน 4

 • 04:26 การสะท้อนของแสง

  การสะท้อนของแสง

  โดย asurakim เพิ่มเมื่อ 198 เข้าชม / ชอบ

  การสะท้อนของแสงบนกระจกเงาร?? ?บ 1 บานตอน 5

 • 03:33 การสะท้อนของแสง

  การสะท้อนของแสง

  โดย asurakim เพิ่มเมื่อ 159 เข้าชม / ชอบ

  การสะท้อนของแสงบนกระจกเงาร?? ?บ 2 บานตอน 1

 • 07:26 การสะท้อนของแสง

  การสะท้อนของแสง

  โดย asurakim เพิ่มเมื่อ 259 เข้าชม / ชอบ

  การสะท้อนของแสงบนกระจกเงาร?? ?บ 2 บานตอน 2

 • 02:24 การหักเหของแสง

  การหักเหของแสง

  โดย asurakim เพิ่มเมื่อ 268 เข้าชม / ชอบ

  การหักเหของแสงกรณีแสงเดินท?? ?งจากดรรชนีหักเหน้อยไปยังตั? ??กลางดรรชนีหักเหมากตอน 1

 • 04:16 การหักเหของแสง

  การหักเหของแสง

  โดย asurakim เพิ่มเมื่อ 251 เข้าชม / ชอบ

  การหักเหของแสงกรณีแสงเดินท?? ?งจากดรรชนีหักเหน้อยไปยังตั? ??กลางดรรชนีหักเหมากตอน 2

 • 00:07 การหักเหของแสง

  การหักเหของแสง

  โดย asurakim เพิ่มเมื่อ 140 เข้าชม / ชอบ

  การหักเหของแสงกรณีแสงเดินท?? ?งจากดรรชนีหักเหมากไปยังตัว? ??ลางดรรชนีหักเหน้อยตอน 2

 • 07:59 การสะท้อนของแสงตอนที่ 1

  การสะท้อนของแสงตอนที่ 1

  โดย asurakim เพิ่มเมื่อ 144 เข้าชม / ชอบ

  การสะท้อนของแสง

ดูทั้งหมด »

About

ผู้ใช้รายนี้ยังไม่ได้โพสต์อะไรเลย

การเชื่อมโยงทางสังคม

Playlists

กำลังโหลด... กำลังโหลด...

Subscribers

Subscribed to

RSS