ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน
ak12m
 • 12 วิดีโอ
 • 6 subscribers
 • 2 playlists

Videos from ak12m

 • 05:52 THINKTTT CLIP ระยะทาง การกระจัด

  THINKTTT CLIP ระยะทาง การกระจัด

  โดย ak12m เพิ่มเมื่อ 618 เข้าชม / ชอบ

  ระยะทาง การกระจัด

  โดดเด่น
 • 05:48 Thinkttt clip ระยะทางการกระจัด

  Thinkttt clip ระยะทางการกระจัด

  โดย ak12m เพิ่มเมื่อ 450 เข้าชม / ชอบ

  Thinkttt clip ระยะทางการกระจัดบทเรียนการ?? ?อน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องระยะทางและการกระจัด

  โดดเด่น
 • 11:57 KruTube CHANNEL # 2557

  KruTube CHANNEL # 2557

  โดย ak12m เพิ่มเมื่อ 441 เข้าชม / ชอบ

  การอบรมเชิงปฏิบ ัติการการผลิตสื ่อการเรียนรู้ออ นไลน์ผ่านเครือข ่ายอินเทอร์เน็ต ปี 2557 ณ ห้อง Sky Ballroom โรงแรมแม็กซ์ พระรามเก้า กรุงเทพฯ โดยท่าน ผอ.สนิท แย้มเกษร ได้ให้แนวคิดเกี ่ยวกับการพัฒนาก ารจัดการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ครูได้น ำไปใช้ในก

  โดดเด่น
 • 23:19 FOTOSHOOT:PHOTO CLUB การใช้งาน LightRoom เบื้องต้น

  FOTOSHOOT:PHOTO CLUB การใช้งาน LightRoom เบื้องต้น

  โดย ak12m เพิ่มเมื่อ 406 เข้าชม / ชอบ

  FOTOSHOOT:PHOTO CLUB การใช้งาน LightRoom เบื้องต้น สื่อ

  โดดเด่น
 • 10:38 FOTOSHOOT:PHOTO CLUB ถ่าย RAW หรือ JPEG?

  FOTOSHOOT:PHOTO CLUB ถ่าย RAW หรือ JPEG?

  โดย ak12m เพิ่มเมื่อ 420 เข้าชม / ชอบ

  FOTOSHOOT:PHOTO CLUB ถ่าย RAW หรือ JPEG สื่อการสอนกิจกร รมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุมถ่ ายภาพ สอนโดย ครูอัศวิน กลับมา โรงเรียนหนองบัว พิทยาคม สพม.37 จ.น่าน

  โดดเด่น
 • 10:38 FOTOSHOOT:PHOTO CLUB ถ่าย RAW หรือ JPEG?

  FOTOSHOOT:PHOTO CLUB ถ่าย RAW หรือ JPEG?

  โดย ak12m เพิ่มเมื่อ 443 เข้าชม / ชอบ

  FOTOSHOOT:PHOTO CLUB ถ่าย RAW หรือ JPEG สื่อการสอนกิจกร รมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุมถ่ ายภาพ สอนโดย ครูอัศวิน กลับมา โรงเรียนหนองบัว พิทยาคม สพม.37 จ.น่าน

  โดดเด่น
 • 23:19 FOTOSHOOT:PHOTO CLUB การใช้งาน LightRoom เบื้องต้น

  FOTOSHOOT:PHOTO CLUB การใช้งาน LightRoom เบื้องต้น

  โดย ak12m เพิ่มเมื่อ 478 เข้าชม / ชอบ

  FOTOSHOOT:PHOTO CLUB การใช้งาน LightRoom เบื้องต้นสื่อกา รสอนกิจกรรมพัฒน าผู้เรียน กิจกรรมชุมนุมถ่ ายภาพ สอนโดย ครูอัศวิน กลับมา โรงเรียนหนองบัว พิทยาคม สพม.37 จ.น่าน

  โดดเด่น
 • 05:14 VR KNOW.TV # EP -2 ฉลาดบริโภคต้องอ่านฉลาก

  VR KNOW.TV # EP -2 ฉลาดบริโภคต้องอ่านฉลาก

  โดย ak12m เพิ่มเมื่อ 386 เข้าชม / ชอบ

  สื่อการสอน วิชาสุขศึกษาและ พละศึกษา โดย นายอัศวิน กลับมา VR KNOW.TV # EP -2 ฉลาดบริโภคต้องอ ่านฉลาก ผลิตโดยหนองบัวฟ ิล์ม โรงเรียนหนองบัว พิทยาคม

  โดดเด่น
 • 05:43 VR KNOW.TV # EP -1 ชมพูภูคา

  VR KNOW.TV # EP -1 ชมพูภูคา

  โดย ak12m เพิ่มเมื่อ 382 เข้าชม / ชอบ

  สื่อการสอนวิชา วิทยาศาสตร์ โด

  โดดเด่น
 • 06:52 เที่ยวพิพิธภัณท์ จังหวัดน่าน

  เที่ยวพิพิธภัณท์ จังหวัดน่าน

  โดย ak12m เพิ่มเมื่อ 384 เข้าชม / ชอบ

  หนังสั้นให้ความ รู้ของแหล่งเรีย นรู้พิพิธภัณท์แ ห่งชาติ จังหวัดน่าน และงาช้างดำ

  โดดเด่น
 • 05:14 VR KNOW.TV # EP -2 ฉลาดบริโภคต้องอ่านฉลาก

  VR KNOW.TV # EP -2 ฉลาดบริโภคต้องอ่านฉลาก

  โดย ak12m เพิ่มเมื่อ 504 เข้าชม / ชอบ

  VR KNOW.TV # EP -2 ฉลาดบริโภคต้องอ ่านฉลาก ให้ความรู้ในก

  โดดเด่น
 • 05:43 VR KNOW.TV # EP -1 ชมพูภูคา

  VR KNOW.TV # EP -1 ชมพูภูคา

  โดย ak12m เพิ่มเมื่อ 538 เข้าชม / ชอบ

  VR KNOW # EP -1 ชมพูภูคา พาไปรู้จัก ชมพูภูคา ที่มีความสวยงาม เป็นต้นไม้พันธุ ์หายากของเมืองไ ทย ที่ดอยภูคา จ.น่าน สื่อการ เรียนการสอนออนไ ลน์ วิชา วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเ

  โดดเด่น
ดูทั้งหมด »

About

ผู้ใช้รายนี้ยังไม่ได้โพสต์อะไรเลย

การเชื่อมโยงทางสังคม

Playlists

กำลังโหลด... กำลังโหลด...

Subscribers

Subscribed to

RSS