ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน
Uthaiwan
 • 5 วิดีโอ
 • 2 subscribers
 • 2 playlists

Videos from Uthaiwan

 • 06:23 คำที่ประสมสระอา

  คำที่ประสมสระอา

  โดย Uthaiwan เพิ่มเมื่อ 407 เข้าชม / ชอบ

  โดดเด่น
 • 06:23 คำที่ประสมสระอา

  คำที่ประสมสระอา

  โดย Uthaiwan เพิ่มเมื่อ 346 เข้าชม / ชอบ

  สระอา เป็นสระเสียงยาว เขียนไว้หลังพยั ญชนะ เช่น ตา มา ขา นา กา เป็นต้น

  โดดเด่น
 • 04:58 คำที่ประสมสระอี

  คำที่ประสมสระอี

  โดย Uthaiwan เพิ่มเมื่อ 379 เข้าชม / ชอบ

  สระอี เป็นสระเสียงยาว เขียนไว้บนพยัญช นะ เช่น มี ปี ดี สี ฝี ผี เป็นต้น

  โดดเด่น
 • 07:12 คำคล้องจอง

  คำคล้องจอง

  โดย Uthaiwan เพิ่มเมื่อ 457 เข้าชม / ชอบ

  โดดเด่น
 • 03:54 รูปและเสียงพยัญชนะอักษรกลาง

  รูปและเสียงพยัญชนะอักษรกลาง

  โดย Uthaiwan เพิ่มเมื่อ 384 เข้าชม / ชอบ

  พยัญชนะไทยมี ๔๔ ตัว แบ่งออกเป็น ๓ หมู่ ๑. อักษรสูงมี ๑๑ ตัว ๒. อักษรกลางมี ๙ ตัว ๓. อักษรต่ำมี ๒๔ ตัวเสียงของพยัญ ชนะอักษรกลาง ก อ่านว่า กอ จ อ่านว่า จอ ด อ่านว่า ดอ ฎ อ่านว่า ดอ เป็นต้น

  โดดเด่น

About

ผู้ใช้รายนี้ยังไม่ได้โพสต์อะไรเลย

การเชื่อมโยงทางสังคม

Playlists

กำลังโหลด... กำลังโหลด...

Subscribers

Subscribed to

RSS